*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Bezpieczniej na śródmiejskich uliczkach - zakaz ruchu od 15 września

2017-09-08
Od 15 września br. na części ulic wokół Starego Rynku zacznie obowiązywać znak B-1, czyli zakaz jazdy w obu kierunkach. Głównym celem tego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów, rowerzystów, kierowców na wąskich śródmiejskich uliczkach.

Zakaz nie będzie dotyczyć tylko wybranych grup kierowców np.: mieszkańców, osób dojeżdżających do kościoła, czy też parkingów. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu pojazdów przygotowany został regulamin, który określa kto może wjeżdżać na ulice objęte zakazem.

Zgodnie z zapisami regulaminu w ulicę oznakowaną znakiem B-1 mogą wjeżdżać pojazdy służbowe: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia, a także taksówki (w czasie wykonywania zarobkowego przewozu osób w rejonie Starego Rynku), pojazdy dojeżdżające do kościoła Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej, czy też do parkingu przy ul. Wrocławskiej 25 i Górze Przemysła 4,a także parkingu wewnętrznego Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Bazaru Poznańskiego oraz banków BZ WBK i Pekao SA.

Trzeba zaznaczyć, że zmotoryzowani mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli wjeżdżać w ulicę oznakowaną znakiem B-1 po otrzymaniu "Warunków wjazdu" wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Warunki są wydawane na długi (min. 1 rok) lub krótki okres czasu, w zależności od potrzeb wnioskodawcy.

Wniosek o uzyskanie warunków mogą złożyć:
- mieszkańcy, właściciele i najemcy lokali mających możliwość postoju pojazdów poza drogą (np. na terenie posesji),
- mieszkańcy mający możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych (dotyczy mieszkańców ulic Paderewskiego, Szkolnej, Jaskółczej, Koziej, Gołębiej objętych znakiem B-1),
- instytucje z siedzibą znajdującą się w obszarze objętym znakiem B-1, których pojazdy mają możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji),
- służby komunalne i firmy wykonujące usługi komunalne,
- redakcje mediów (wyłącznie dla samochodów służbowych),
- inne podmioty, dla których wjazd jest niezbędny i zostanie odpowiednio uargumentowany np. kurierzy dowożący przesyłki dla mieszkańców z wyłączeniem dostaw towarów dla firm i instytucji (te będą możliwe w godzinach od 6.00 do 11.00), hotele - dla przejazdu gości z potwierdzoną rezerwacją.

"Warunki wjazdu" wydawane są na podstawie odpowiednio uzasadnionego wniosku, sporządzonego na druku dostępnym w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu lub pod adresem: www.zdm.poznan.pl, w zakładce Załatw sprawę. Wniosek należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, listownie lub mailowo (zdm@zdm.poznan.pl).

Znaki B-1 "Zakaz ruchu" zostały ustawione na wlotach następujących ulic: Paderewskiego, Zamkowej, Wronieckiej, Kramarskiej, Koziej i Gołębiej.
Zobacz więcej:
» Szczegóły wydawania Warunków Wjazdu
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej