*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rusza budowa drugiej części przejścia dla pieszych na ul. Matyi przy dworcu PKP

2017-09-09
Wraz z początkiem przyszłego tygodnia rozpocznie się budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej w rejonie jezdni północnej ul. Matyi i skrzyżowania ul. Matyi z ul. Towarową.

Realizacja tego zadania jest spełnieniem obietnicy prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który deklarował wprowadzenie ułatwień w dotarciu do gmachu dworca PKP z poziomu przystanku tramwajowego Poznań Główny.

W ramach realizacji zadania powstanie droga rowerowa, modernizacji poddany zostanie chodnik dla pieszych, wybudowana sygnalizacja świetlna i wyżej wspomniane, przejście dla pieszych.

W związku z planowanymi pracami budowlanymi, od 12.09. do 8.10. w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zawężenia poszczególnych pasów jezdni północnej - od strony centrum w kierunku mostu Dworcowego.

Stale przejezdne będą dwa pasy jezdni z możliwymi krótkotrwałymi utrudnieniami. Na południowej nitce ulicy Matyi (od mostu Dworcowego w kierunku centrum) również będą prowadzone prace budowlane, jednak w znacznie mniejszym zakresie ? nastąpi montaż drogowej bariery ochronnej. Inwestycja realizowana będzie w większości czasu poza godzinami szczytu.

Z uwagi na spodziewane utrudnienia na odcinku ulicy Matyi, ruch drogowy będzie nadzorowany i ewentualnie sterowany przez uprawnione osoby odpowiednio wyposażone m.in. w elementy odblaskowe.

Dodatkowo, podczas prowadzenia robót elektrycznych wykonywanych metodą przewiertu sterowanego lub przecisku niezbędne będzie ułożenie tymczasowych kładek dla pieszych w ciągu chodników nad przejściami kablowymi.

Z uwagi na dopuszczenie ruchu pieszych przez teren budowy prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po tym terenie i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie budowy i terenu do niej przyległego.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej