*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Od poniedziałku remont torowiska na ul. Dąbrowskiego. Zmiany także dla kierowców

2017-09-15
W najbliższy poniedziałek (18 września) rozpocznie się ostatni z zaplanowanych na ten rok remontów torów w Poznaniu. Uwaga na zmiany w organizacji ruchu. Po przebudowie tramwaje pojadą po ul. Dąbrowskiego szybciej i ciszej.

Ten remont trzeba przeprowadzić jak najszybciej. Obecnie, z uwagi na fatalny stan techniczny torowiska, na odcinku między ul. Mickiewicza a Rynkiem Jeżyckim, obowiązuje tam ograniczenie do 15km/h.

- Stan torowiska na tym fragmencie ul. Dąbrowskiego jest krytyczny. Torowisko nie przeszło generalnego remontu od czasu powstania w latach 60. Remonty bieżące były wykonywane w latach 80., a w ostatnim czasie naprawy odbywały się jedynie na zasadzie działań w trybie awaryjnym - mówi Marek Grzybowski, dyrektor ds. technicznych, członek zarządu MPK Poznań.

- Brak remontu mógłby doprowadzić w niedługim czasie do konieczności zamknięcia tego fragmentu dla ruchu tramwajowego. W czasie remontu, który będzie kosztował ok. 2,5 mln zł, wymienione zostaną szyny, podkłady, słupy trakcyjne, które są w najgorszym stanie technicznym. W obrębie torowiska pojawi się nowa nawierzchnia - dodaje Piotr Snuszka, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Prace odbędą się w dwóch etapach, aby utrzymać przejezdność ul. Dąbrowskiego w kierunku Ogrodów. Ich zakres obejmie wymianę całej konstrukcji torowiska od ul. Prusa do ul. Mickiewicza oraz położenie nowej nawierzchni. Postawione zostaną również nowe słupy trakcyjne. Ponadto przeprowadzone będą prace sieciowe.
Zarząd Dróg Miejskich będzie w tym samym czasie prowadził prace związane z porządkowaniem zieleni na południowej części ul. Dąbrowskiego.

Prace potrwają około dwóch miesięcy. Planowany czas otwarcia odcinka dla ruchu to druga połowa listopada. Na czas remontu wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.

Ważne dla kierowców
Od 18 września w rejonie remontu torowiska tramwajowego w ciągu ul. Dąbrowskiego wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W tym czasie ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kraszewskiego będzie ulicą jednokierunkową, z utrzymanym ruchem pojazdów w kierunku od centrum w stronę rynku Jeżyckiego.

Jadący ul. Dąbrowskiego w stronę centrum będą zobowiązani do skrętu w lewo w ul. Kościelną lub w prawo w ul. Kraszewskiego.

- Nie będzie możliwości skrętu w prawo z ul. Kraszewskiego w ul. Dąbrowskiego, możliwy natomiast będzie przejazd południową pierzeją rynku Jeżyckiego, ul. Prusa i Żurawią. Objazd zamkniętej relacji w ciągu ul. Dąbrowskiego wyznaczono ulicami: Kościelną, Poznańską i Roosevelta - informuje Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu.

W pierwszym etapie remontu prace prowadzone będą na południowej jezdni ul. Dąbrowskiego i w pasie zieleni. W związku z tym południowy odcinek ul. Kochanowskiego, od ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego, będzie dwukierunkowy bez wyjazdu w ul. Dąbrowskiego. W tym czasie niedostępne będą miejsca parkingowe po południowej stronie ul. Dąbrowskiego na odcinku prac.

W drugim etapie remontu prace prowadzone będą na północnej jezdni ul. Dąbrowskiego. W związku z tym ul. Strzałkowskiego i północny odcinek ul. Kochanowskiego będą ulicami dwukierunkowymi bez wjazdu w ul. Dąbrowskiego. W tym czasie niedostępne będą miejsca parkingowe po północnej stronie ul. Dąbrowskiego.

Celem zminimalizowania utrudnień parkingowych na czas remontu wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe na jednokierunkowym odcinku ul. Dąbrowskiego po północnej stronie Rynku Jeżyckiego.

Informacje dla pasażerów można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu: www.ztm.poznan.pl


pozostałe informacje


Dowiedz się więcej