*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rozpoczynamy akcję odbierania liści

2017-09-15
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna tegoroczną edycję akcji mającej na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku obszaru pasów drogowych naszego miasta.
Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1287), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wzorem lat ubiegłych, w okresie jesiennym, czyli od 19 września do 31 grudnia 2017 roku (na Jeżycach planowane jest rozpoczęcie od 26 września), będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje je Zarząd (w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków do gromadzenia liści worków oznaczonych napisem "ZDM - liście zebrane z ulicy" oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków). Zebrane podczas akcji worki trafią na biokompostownię znajdującą się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji?
Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.

Zamówienia przyjmowane są: ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
tel. 61 64 77 274 (pn - pt, godz. 7:00 - 15:00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Worki, w ilości adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia.

Odbiór pełnych worków
Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym ? na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji. Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Prosimy również o nie wystawianie worków w pasy zieleni pomiędzy jezdniami.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram wywozu zostaje opublikowany na stronie internetowej ZDM, po zawarciu umów z Wykonawcami.

Worki odbierane będą w terminie zgodnym z harmonogramem.

Zgłoszenia: ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
tel. 61 64 77 274 (pn - pt, godz. 7:00 - 15:00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Firmy pracujące na nasze zlecenie będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Prosimy, aby nie trafiały do worków inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości np.: z ogrodu.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej