*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiany w organizacji ruchu związane z inwestycjami

2017-09-15
Od początku przyszłego tygodnie w kilku miejscach Poznania czasowo zmieni się organizacja ruchu w związku z licznymi inwestycjami. Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu:

Ulice: Szpitalna, Miodowa, Szamarzewskiego
Od 18 września, w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Szpitalnej 26 nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu na odcinku między skrzyżowaniami z ulicą Miodową i Szamarzewskiego. Prace będą wykonywane etapowo.

W pierwszym, w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Szamarzewskiego przewiduje się lokalne zawężenia do jednego pasa z jednoczesnym wprowadzeniem ruchu wahadłowego.

W kolejnych etapach ulica Szpitalna będzie zawężona po stronie zachodniej, z utrzymanym ruchem dwukierunkowym.

Podczas całości prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wprowadzone zostaną także kładki dla pieszych oraz płyty przejazdowe, zapewniające dojście i dojazd do posesji.

Planowany termin zakończenia to 27 października br.


ulice: Dymka, Folwarczna
Również od 18 września, w związku z budową elektroenergetycznej sieci kablowej nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Dymka i Folwarcznej. Podczas prac nastąpi częściowe zamknięcie chodnika. Zapewniony zostanie dojazd i dojście do posesji. Wprowadzone zostaną tymczasowe przejścia dla pieszych.

Planowany termin zakończenia prac to 20 października br.

ulice: Św. Marcin, Piekary
Od poniedziałku prowadzone będą prace budowlane związane z budową przyłącza cieplnego na południowej części jezdni ul. Św. Marcin, na odcinku od ul. Piekary do ul. Ratajczaka. W związku z prowadzonymi pracami zostanie zawężona ul. Św. Marcin, przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu dwukierunkowego. Miejsca przejść dla pieszych będą utrzymane za pomocą tymczasowych kładek dla pieszych. Ponadto zostanie wprowadzone ograniczenie dla pojazdów pow. 3,5 t.

Planowany termin zakończenia prac to 30 września.

ul. Leszczyńska
Od 18 września 2017 roku, w ramach prac związanych z przebudową gazociągu, zamknięty dla ruchu zostanie ciąg pieszo - rowerowy biegnący wzdłuż ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Buczka do ul. Korczaka.

Jednocześnie Miejski Inżynier Ruchu informuje, że z uwagi na trwające roboty związane z budową kolektora Junikowskiego w ul. Leszczyńskiej, nadal zalecany jest objazd rejonu prowadzonych prac ulicami Opolską, Jesionową i Bohaterów Westerplatte.

Planowany termin zakończenia prac na ciągu pieszo - rowerowym to październik.

ul. Dymka
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od dnia 19.09.2017 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ul. Dymka.

Jezdnia ul. Dymka zostanie zwężona do jednego pasa ruchu na którym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy (w godzinach szczytu wykonawca prac został zobowiązany do ręcznego sterowania ruchem).

Planowany termin zakończenia prac to 31 października br.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej