*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Francuzi zaprojektują węzeł komunikacyjny Grunwaldzka

2017-09-26
Francuska firma Safege S.A.S. przygotuje program funkcjonalno-użytkowy wraz z projektem budowlanym dla zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia pod linią kolejową E20. Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) rozstrzygnęły przetarg na wykonanie tego zadania.

Oferta Francuzów okazała się najlepsza spośród trzech, jakie wpłynęły do PIM. Spółka Safege wyceniła wykonanie określonych w ogłoszeniu przetargowym prac na niespełna 1,4 mln zł. Zadeklarowała również skrócenie o 30 dni etapu III zaplanowanych w ogłoszeniu prac. Oznacza to, że kompletny program funkcjonalno-użytkowy wraz z ostateczną decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych będą gotowe na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku.

Spółka Safege będzie miała również za zadanie opracowanie projektu budowlanego wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) wraz z układem drogowym, budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej, parkingów, infrastruktury autobusowej przy peronie kolejowym w kierunku Poznania, a także projektu zagospodarowania terenu z małą architekturą i zielenią. Sporządzi też m.in. kosztorys inwestorski oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.

Projekt budowlany z kosztorysami oraz wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę wykonawca powinien dostarczyć do końca przyszłego roku. Decyzje te powinny zapaść do końca kwietnia 2019 roku. Realizację prac budowlanych zaplanowano na trzy lata. Jak czytamy w materiałach przetargowych, wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy, który - staraniem Miasta Poznań, gminy Komorniki i Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ma powstać kosztem ok. 60 mln zł w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Poznań Junikowo, zapewni bezkolizyjny przejazd i przejście pod torami linii kolejowej E20.

Jacek Łakomy/biuro prasowe UMP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej