*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rowerem po Grunwaldzkiej - projekt budowy drogi dla rowerów

2017-10-03
Korekta przebiegu drogi rowerowej, nowe odcinki po północnej stronie ulicy Grunwaldzkiej i oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego pomiędzy ul. Matejki i Stolarską. Te oraz kilka innych zmian zostało wprowadzonych do projektu budowy drogi dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej pomiędzy rondem Skubiszewskiego, a ul. Stolarską. Część z nich uwzględnia propozycje zgłoszone podczas konsultacji społecznych prowadzonych od lutego do czerwca ubiegłego roku.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej między rondem Kaponiera, a rondem Skubiszewskiego podzielona została na dwa odcinki: rondo Kaponiera - ul. Stolarska i ul. Stolarska - rondo Skubiszewskiego. Projekt tego pierwszego jest już gotowy. Prace związane z przygotowaniem drugiego weszły w ostatni etap i powinny zakończyć się do końca 2017 roku.
Poniżej prezentujemy wszystkie modyfikacje, które zostały ujęte w projekcie drogi dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej w porównaniu do koncepcji zaprezentowanej w czasie konsultacji społecznych.

Na południowym wlocie skrzyżowania ulic Bułgarskiej i Jugosłowiańskiej zdecydowano się przenieść przejazd rowerowy na drugą stronę przejścia dla pieszych.

Pomiędzy ul. Marszałkowską i Cześnikową zaprojektowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe. Zrezygnowano z budowy przejazdów rowerowych na wysokości ul. Płowieckiej i Promienistej - w zamian zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Włodkowica - Rycerska.
W związku z wykonaną wymianą nawierzchni w parku Manitiusa zrezygnowano w tym miejscu z poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego. Nie zostaną również wprowadzone zaprezentowane w koncepcji zmiany na ul. Rycerskiej i Iłłakowiczówny.
Projekt przewiduje natomiast korektę krawężnika przy rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego; poszerzy to przestrzeń dla pieszych i rowerzystów.
Na odcinku Wojskowa - Ułańska droga dla rowerów poprowadzona zostanie istniejącym łącznikiem bitumicznym biegnącym za budynkiem Żłobka nr 3. Dzięki temu, jak również dzięki rezygnacji z rozbiórki stacji transformatorowej w sąsiedztwie budynku dawnego kina Olimpia zmniejszą się koszty inwestycji. Na wysokości Olimpii projekt przewiduje ponadto korektę krawężnika w celu maksymalnego poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego.
Z uwagi na negatywną opinię Miejskiego Konserwatora zabytków dotyczącą przenoszenia zabytkowych słupów oświetleniowych, zrezygnowano z budowy pasa dojazdowego do śluzy rowerowej na ul. Wyspiańskiego.
Z uwagi na natężenie ruchu droga rowerowa pomiędzy ulicami Matejki i Stolarską zostanie odseparowana od chodnika. Samochody w tym miejscu poruszać się będą po torowisku tramwajowym, a sygnalizacja świetlna zostanie zaprogramowana w taki sposób, aby auta nie blokowały tramwajów. Projekt uwzględnia ponadto śluzę rowerową dla skręcających z ul. Grunwaldzkiej w Szylinga.
Ponadto w projekcie uwzględnione zostały następujące zmiany zaproponowane przez uczestników konsultacji społecznych, m.in.:
- połączenie projektowanej drogi z ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Jawornickiej;
- dodanie przejazdu dla rowerów przez ul. Drzewieckiego przy istniejącym przejściu dla pieszych;
- zaprojektowanie kontraruchu rowerowego na ul. Lubeckiego (projekt kontraruchu na Lubeckiego jest przedmiotem oddzielnego zadania i zostanie zrealizowane jeszcze w bieżącym roku);

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami graficznymi, prezentującymi przebieg projektowanej drogi dla rowerów. Ewentualne pytania można przesyłać na adres zdm@zdm.poznan.pl.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej