*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Budowa ul. Rubież i ul. Bolka - za tydzień początek konsultacji społecznych

2017-10-05
Wielowariantowa koncepcja budowy ulicy Rubież i ulicy Bolka to przedmiot konsultacji społecznych, które Zarząd Dróg Miejskich prowadzić będzie od 12 do 27 października. Koncepcja obejmuje między innymi budowę jezdni, chodników oraz wyznaczenie miejsc postojowych. W ramach konsultacji 19 października odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

Inwestycja, której poświęcone będą konsultacje społeczne obejmuje odcinek pomiędzy zjazdem z ul. Rubież na teren działki nr 23/5 do ul. Bronisza oraz fragment ul. Bolka na odcinku 155 metrów od ul. Rubież w kierunku ul. Naramowickiej w Poznaniu.

W przypadku pierwszej z ulic koncepcja przewiduje budowę jezdni wraz z urządzeniami uspokajającymi ruch, budowę chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych, a także wykonanie odwodnienia projektowanej drogi. Koncepcja uwzględnia również budowę skrzyżowania ul. Rubież z projektowaną ul. Nową Stoińskiego.

Natomiast w odniesieniu do ul. Bolka zaproponowane zostały trzy warianty budowy drogi, obejmujące wykonanie jezdni lub pieszojezdni, chodnika i odwodnienia. W rejonie ronda Moraczewskich planuje się natomiast przebudowę chodnika. Projekty będą dostępne na stronie zdm.poznan.pl w zakładce "Projekty drogowe" od 12 października br.

Wszyscy zainteresowani będą mogli przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanej koncepcji pocztą elektroniczną na adres: rubiez@zdm.poznan.pl
w terminie do 27 października 2017 roku.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 19 października o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 35 na Osiedlu Łokietka 104 w Poznaniu.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej