*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Jaka organizacja ruchu na Jeżycach? - zapytamy mieszkańców

2017-10-06
Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zmian w organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszenie hałasu, a także ograniczenie lub wyeliminowanie tranzytowych przejazdów przez tę część miasta. 13 października rozpocznie się pierwszy etap konsultacji społecznych, dotyczący ogólnych rozwiązań dla całego osiedla. W drugim opiniowane będą propozycje zmian na poszczególnych ulicach Jeżyc.

Ograniczenie ruchu tranzytowego, zmiany relacji na skrzyżowaniach i kierunków jazdy oraz wyłączenia sygnalizacji świetlnej to tylko część propozycji, które znalazły się w koncepcji nowej organizacji ruchu na Jeżycach. Z uwagi na zakres i złożoność przedsięwzięcia konsultacje społeczne tego projektu podzielone będą na dwa etapy. Pierwszy, rozpoczynający się w przyszłym tygodniu, to opiniowanie rozwiązań sieciowych, czyli ogólnej organizacji ruchu na terenie osiedla. Zaprezentowane zostaną dwa warianty zmian, z których pierwszy przewiduje ograniczenie ruchu tranzytowego, a drugi jego całkowite uniemożliwienie.

W pierwszym z wariantów przejazdy tranzytowe, czyli takie, które zaczynają się i kończą poza terenem Jeżyc zostaną utrudnione ? wymagać będą pokonania dłuższej i bardziej skomplikowanej drogi, co ma skłonić kierowców do poruszania się ulicami układu podstawowego (Roosevelta, Bukowska, Przybyszewskiego, Żeromskiego). Natomiast wariant 2 dzieli Jeżyce na cztery tak zwane kieszenie, czyli obszary rozdzielone torowiskami tramwajowymi na ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego oraz ulicą Kościelną. W tym wariancie możliwy będzie jedynie dojazd do miejsc zlokalizowanych na terenie Jeżyc z ulic układu podstawowego; przejazd pomiędzy kieszeniami nie będzie możliwy, co całkowicie wykluczy ruch tranzytowy na terenie osiedla.

Szczegółowy opis powyższych zmian zostanie opublikowany na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Projekty drogowe 13 października.
Konsultacje społeczne potrwają od 13 października do 3 grudnia 2017 roku. Będą podzielone na dwa etapy:
- etap I będzie trwał od 13 do 27 października 2017 r. Będzie dotyczył koncepcji sieciowej, prezentującej ogólną organizację ruchu na osiedlu (m. in. kierunki ruchu na poszczególnych odcinkach ulic, relacji na skrzyżowaniach);
- etap II będzie trwał od 20 listopada do 3 grudnia 2017 r. Będzie dotyczył koncepcji szczegółowej organizacji ruchu na osiedlu prezentującej lokalizację pasów ruchu, miejsc parkingowych, małej architektury i zieleni.

Od tego dnia do 30 listopada zainteresowane osoby będą mogły przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres jezyce@zdm.poznan.pl. Zapraszamy również do udziału w geodyskusji, która prowadzona będzie na stronie internetowej jezyce.geodyskusja.pl

W ramach konsultacji zaplanowane zostały również warsztatowe spotkania z mieszkańcami. Pierwsze z nich, dotyczące rozwiązań sieciowych odbędą się 17 i 18 października. Kolejne, dotyczące szczegółowych rozwiązań organizacji ruchu zaplanowane zostały na koniec listopada.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej