*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Estakada katowicka już otwarta

2017-10-27
Dwa miesiące przed terminem, i za ponad 100 mln mniej niż pierwotnie zakładano, oddana została do użytku Estakada Katowicka. Od 27 października kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu w obu kierunkach.

W 2014 roku, w ówczesnej Wieloletniej Prognozie Finansowej zakładano, że remont całej estakady wyniesie 270 mln zł. Ostatecznie będzie ona kosztować około 161 mln zł, z czego 46,76 mln zł Miasto otrzymało jako dofinansowanie z budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej w roku 2016 i 2017.

- Inwestycja została zakończona dwa miesiące przed terminem i w założonym budżecie. Pokazujemy, że można sprawnie realizować również tak duże inwestycje. To jest zaprzeczenie tego, co widzieliśmy np. na Kaponierze. Kolejne inwestycje, m.in. Św. Marcin, będą realizowane jeszcze sprawniej - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. - Chciałbym podziękować wojewodzie za sprawność działania jego służb, w tym nadzoru budowalnego. 

40 lat minęło
- Ten czterdziestoletni obiekt groził zawaleniem. Obejmowaliśmy tę inwestycję po poprzednich władzach nie do końca mając zdiagnozowany problem. W trakcie realizacji okazało się, że problemy na przykład z palowaniem, są bardzo duże. Wyhamowały one prace na okres 3-4 miesięcy - wyjaśnił Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. -  Groziło nam nawet zamknięcie Estakady Katowickiej bez możliwości poprowadzenia nią jakiegokolwiek ruchu samochodowego. Udało się nie doprowadzić do rozlania ruchu samochodowego po całych Ratajach, ale zagrożenie, przez wieloletnie zaniechania, było bardzo duże.

W tym roku minęło czterdzieści lat od oficjalnego otwarcia estakady, ale pierwsi kierowcy mogli już z niej skorzystać od 29 grudnia 1976 roku. Przez ten czas nie wykonywano tam żadnych poważniejszych remontów, a jedynie doraźne naprawy. W 2011 roku z uwagi na zły stan techniczny zwężono jezdnie w obu kierunkach. W następnym roku wydano zakaz wjazdu na estakadę pojazdów o masie powyżej 10 ton.

W grudniu 2013 roku wprowadzono ograniczenie wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. 18 lutego 2014 roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o zamknięciu północnej estakady. Wprowadzono wtedy ruch dwukierunkowy na estakadzie południowej oraz bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Również pod konstrukcją estakady, która groziła zawaleniem, wprowadzone zostało ograniczenie ruchu pieszego. 

Wcześniej, kiedy wiadome już było, że estakada jest w fatalnej kondycji, dyskutowano, czy warto odtwarzać konstrukcję wiaduktu czy nie lepiej poprowadzić drogę na poziomie gruntu, co byłoby wielokrotnie tańsze. Zdecydowano się jednak na odtworzenie. Mimo że inwestycja była sporym obciążeniem dla budżetu Miasta, to dzięki niej zachowano układ urbanistyczny tej części Rataj zgodny z zamysłami projektantów ratajskich osiedli, którzy w tym rejonie zaplanowali tereny zielone i bezkolizyjne drogi. Budowy trasy na poziomie gruntu nie chciały też miejscowe rady osiedli, które obawiały się zwiększonego ruchu samochodowego.

Rozbiórka i odbudowa
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego rozpoczęła się w marcu 2015 roku. Objęła ona całkowitą rozbiórkę i odbudowę konstrukcji dwóch nitek Estakady Katowickiej, wykonanie nawierzchni drogowych oraz odbudowę dróg dojazdowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę oświetlenia, odwodnienie, przebudowę sieci energetycznej i sieci trakcji tramwajowej.
W lipcu 2016 roku, miesiąc przed zakładanym terminem, oddano do użytku północną nitkę drogi. Równocześnie rozpoczęły się prace rozbiórkowe nitki południowej. 3 października tego roku odbyły się pomyślnie próby obciążeniowe, po których czekano już tylko na wydanie zgody na użytkowanie.

Jak zapewniają inżynierowie, którzy nadzorowali te próby, trwałość nowej estakady będzie o wiele dłuższa niż poprzedniej i będzie ona mogła wytrzymać nawet 100 lat. Poprzednia konstrukcja stała prawie 40 lat, ale w opinii ekspertów nie była ona poprawnie zaprojektowana, ani wykonana.

- W 26 miesięcy udało się wybudować dwa duże i dwa mniejsze obiekty mostowe wraz z całym układem drogowym i rowerowym, które te obiekty łączy - dodał Maciej Wudarski. - Wielkie słowa uznania dla wykonawców, firm Polbud Pomorze i Mosty Sopot. Mieszkańcy Poznania mogli obserwować ich pracę na co dzień i podziwiać robotników, którzy często pracowali do późnych godzin, nierzadko w złych warunkach atmosferycznych. Teraz widać tego efekt.

Lepszy dojazd
Od 27 października samochody osobowe, autobusy i ciężarówki, w tym przekraczające masę 3,5 tony, mogą już jeździć w obu kierunkach. Ułatwi to znacznie dojazd do i od autostrady, a także z rejonów na południe od Poznania. Oddanie do użytkowania nastąpiło prawie dwa miesiące wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Przebudowano estakadę na długości 1,3 km. Na prawie połowie tej długości postawiono estetyczne ekrany akustyczne o wysokości 4 metrów. W ramach realizacji wykonywano również ścieżki rowerowe po stronie północnej oraz pod estakadą, przy ul. Inflancka. W ciągu ul. Krzywoustego ścieżka łączy Galerię Posnania z ul. Inflancką i dalszym układem dróg rowerowych. Mimo otwarcia drogi dla ruchu, cały czas będą kontynuowane prace pod wiaduktem nad ulicą Inflancką.
- Likwidowana tam będzie przewiązka w pasie rozdziału (zawężenie do jednego pasa na każdej jezdni) i wykonywane będą ciągi pieszo-rowerowe. Rozebrane też muszą zostać przewiązki na ulicy Krzywoustego, w związku z czym mogą wystąpić czasowe zawężenia jednego pasa  - ruch kołowy będzie odbywać się dwoma pasami. Możliwe jest też wykonywanie prac utrzymaniowych mogących czasowo ograniczać ruch kołowy na ulicach Chartowo-Żegrze i Krzywoustego - informuje Paweł Śledziejowski prezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Wykonawca ma zakończyć prace w listopadzie. Z końcem lutego 2018 roku mija ostateczny termin zakończenia inwestycji.

Komunikacja publiczna
- Po otwarciu dla ruchu estakady autobusy linii nr 55, 62, 66, 96 oraz 244 wrócą na swoje dawne trasy - wyjaśnia Agnieszka Smogulecka z Zarządu Transportu Miejskiego.

Zmiany te nastąpią od 1 listopada w związku z włączeniem od tego dnia gminy Kleszczewo do wspólnego systemu komunikacyjnego aglomeracji poznańskiej.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe UMP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej