*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Parkowanie w Strefie Płatnego Postoju

2017-10-30
Od 10 października 2017 roku Zarząd Dróg Miejskich zaprzestał pobierania opłat za postój samochodów na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w miejscu innym niż wyznaczone. Jednoznaczną interpretację w tej sprawie wydał w swojej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny (NSA II GPS 2/17, z dn. 9.10.2017 r.).

Od tego dnia ZDM odstąpił również od dochodzenia niezapłaconych należności z tego tytułu.
W sprawie wniosków o zwroty opłaconych wezwań za parkowanie w miejscu niewyznaczonym informujemy, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidulanie.

Jednocześnie przypominamy, że parkowanie w miejscach niedozwolonych naraża kierowcę lub właściciela pojazdu na dodatkowe koszty. Wszelkie nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów i bezspornym łamaniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym są zgłaszane przez kontrolerów Strefy Płatnego Parkowani do odpowiednich służb. Policja lub straż miejska może ukarać kierowcę mandatem do 300 zł.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej