*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przystanek na Głuszynie, monitoring na Ratajach

2017-10-30
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 31 października do 30 grudnia 2017 r., w związku z budową zatoki autobusowej na ul. Głuszyna, prowadzone będą prace w pasie drogowym w rejonie bloku przy ul. Głuszyna 216-222. Roboty odbywać się będą w dwóch etapach na chodniku, przy niewielkim wygrodzeniu jezdni. Ruch pieszych kierowany będzie na drugą stronę ulicy, a prędkość pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h.

Ponadto, w dniach od 31 października do 27 listopada 2017 r., w związku z budową monitoringu, prowadzone będą prace budowlane w pasie drogowym ulic na Ratajach. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów, mogą natomiast występować lokalne utrudnienia w ruchu pieszych.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej