*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

W Poznaniu przybędzie drzew

2017-11-02
W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace związane z obsadzeniami drzew, w zamian za usunięte z pasów drogowych Miasta Poznania, w związku z ich złą kondycją zdrowotną i stwarzaniem zagrożenia bezpieczeństwa. ZDM realizuje postanowienia decyzji na wykonanie obsadzeń rekompensujących nałożone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wydziału Ochrony Środowiska UMP, jak również Miejskiego Konserwatora Zabytków UMP.

Drzewa są nam potrzebne!
W ramach działań związanych z sadzeniem drzew (jak co roku), będą wykonywane niezbędne prace przygotowawcze, brukarskie i ziemne, w zależności od specyfiki i uwarunkowań terenu. Bardzo ważna jest dla młodych, nowo sadzonych drzew, wymiana zdegradowanego podłoża na ziemię urodzajną aby zapewnić im dobry wzrost i rozwój od samego początku.

Wynika to z wyjątkowo trudnych warunków, jakie występują w pasie drogowym, gdzie gleby są silnie zantropogenizowane i zanieczyszczone. Wszystkie nowo posadzone drzewa będą podlegały pielęgnacji gwarancyjnej a następnie zostaną włączone do stałego utrzymania co oznacza, że będą systematycznie podlewane i nawożone, w zależności od indywidualnych potrzeb. Ponadto, drzewa te będą zabezpieczone tak aby zminimalizować zagęszczenie gruntu kołami samochodów, które jest jedną z głównych przyczyn zamierania drzew w pasach drogowych.

Nie trzeba przekonywać do tego, że obecność drzew przy ulicach wpływa korzystnie na nasze zdrowie, m.in. przez redukcję zanieczyszczeń występujących w powietrzu, którym oddychamy. Pod tym względem prowadzono badania naukowe, które obrazują dla porównania ilość zanieczyszczeń na ulicy nie posiadającej drzew oraz na ulicy z drzewami. Badania cytowane przez prof. Szczepanowską (2001), wieloletnią projektant i główną konsultant rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic w Nowym Jorku, obrazują jak bardzo potrzebujemy drzew w naszych miastach, jak bardzo są one nam niezbędne. Ilość zanieczyszczeń pyłowych na ulicy bez drzew to przedział od 10 000- 13 000 tys. drobin na litr powietrza, gdy na ulicy z drzewami, ilość zmniejsza się do 3000 - 4000 tys. drobin/l.

Na wiele poznańskich ulic powrócą drzewa
W obrębie Starego Miasta będą prowadzone pojedyncze obsadzenia uzupełniające drzewami na terenie ulic: Nowowiejskiego, Długiej, Garbary, Marii Magdaleny, Szelągowskiej, Słowiańskiej, a także w rejonie placu Wielkopolskiego. Łącznie planowane jest posadzenie około 20 drzew.

Z kolei na terenie Wildy realizowane będą obsadzenia drzewami, w obrębie niżej wymienionych ulic: Kilińskiego, Chwiałkowskiego, Czajczej, Czarnieckiego, Dąbrówki, Niedziałkowskiego, Górnej Wildy, Pamiątkowej, Przemysłowej, Różanej, Sikorskiego, św. Jerzego, Traugutta, Wybickiego. Łącznie na terenie planowane jest posadzenie około 25 szt. drzew, w nawiązaniu do istniejących obsadzeń. W toku realizacji jest zagospodarowanie zielenią skwerów przy ul. Fabrycznej i ul. Hetmańskiej.

Na terenie starych Jeżyc planowane są obsadzenia uzupełniające w rejonie ulic: Słowackiego, Prusa, Mickiewicza, Gajowej, Polnej, Wawrzyniaka, Żeromskiego.

Planowane jest również przywrócenie zieleni przy ul. Zwierzynieckiej na wysokości Starego zoo. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Poznania - Gajowa", w ul. Zwierzynieckiej należy przywrócić alejowy układ drzew. Wprowadzenie drzew w tzw. misach chodnikowych wiąże się w tym przypadku z umniejszeniem siedmiu miejsc postojowych.

W najbliższym czasie zakończy się również ostatni etap prac na skwerach przy ul. Bukowskiej pomiędzy ulicą Gorczyczewskiego a ul. Przybyszewskiego. Zgodnie z projektem zagospodarowania zielenią w tym obszarze pojawią się również drzewa ozdobne. Łącznie planowane jest posadzenie ok. 64 szt. drzew.

W obrębie północno-zachodnich Jeżyc planowane jest posadzenie około 150 szt. drzew, przy ulicach: Nad Przeźmierką, Jasielskej, Szydłowskiej, Biskupińskiej, Chojnickiej, Grajewskiej, Iwonickiej, Wejherowskiej, Sianowskiej, Krajaneckiej.

Na terenie Nowego Miasta realizowane będą obsadzenia w obrębie ulic: Szczepankowo, Minikowo, Inflanckiej przy ul. Piłsudskiego, oraz Rodawskiej. Łącznie na terenie wymienionych ulic planowane jest posadzenie około 80 drzew.

Na Grunwaldzie, poza ścisłym śródmieściem, będą obsadzenia uzupełniające w rejonie ulic: Leśmiana, Leśnych Skrzatów, Knapowskiego, Turniowej, Sycowskiej, Floksowej, Listopadowej i Promienistej, Świt, Kasztelańskiej, Biedrzyckiego. Uzupełnione zostaną również drzewa w obrębie śródmiejskich ulic dzielnicy Grunwald: Białej, Przybyszewskiego, Wojskowej, Wyspiańskiego, Hetmańskiej, Kasprzaka. Tej jesieni prowadzone są dalsze prace w zakresie zagospodarowania zielenią skweru przy ul. Wołczyńskiej/ Wołowskiej. Łącznie na terenie ww. ulic zostanie posadzonych około 70 szt. drzew.

Prace potrwają planowo do 30 listopada br. W części finansowane są ze środków rad osiedli.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej