*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rozbudowa ul. Lutyckiej, budowa węzłów Koszalińska i Podolany - konsultacje

2017-12-22
Przebudowa ulicy Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92, rozbudowa Alei Solidarności, budowa węzłów Podolany i Koszalińska oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań-Piła. To najważniejsze elementy strategicznego dla północno-zachodniej części Poznania projektu drogowego, którego konsultacje społeczne rozpoczną się 29 grudnia.

Ostatnie w tym roku konsultacje społeczne prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczyć będą jednej z najważniejszych inwestycji drogowych o znaczeniu nie tylko dla poszczególnych osiedli, ale i całego miasta. 29 grudnia na stronie internetowej ZDM w zakładce Projekty drogowe zamieszczony zostanie szczegółowy opis koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej wraz z rozbudową al. Solidarności w Poznaniu wraz z materiałami graficznymi.

Udostępniony zostanie adres email lutycka@zdm.pozanan.pl, na który w terminie do 19 stycznia przesyłać można będzie uwagi, propozycje zmian oraz pytania dotyczące zaprezentowanej koncepcji. Każdy zainteresowany będzie mógł również złożyć swoje propozycje na piśmie w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu lub przesłać je pocztą tradycyjną.

10 stycznia o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 (na Strzeszynie) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedli Strzeszyn, Podolany i Sołacz.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej