*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa skrzyżowań Marka z Aviano ze Stróżyńskiego, Morasko i Mateckiego - za tydzień początek konsultacji

2018-01-03
Przebudowa skrzyżowań, w tym wydzielenie lewo- i prawoskrętów, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych to zmiany, które zaproponowano w rejonie skrzyżowań ulicy Marka z Aviano z ulicą Stróżyńskiego oraz ulicami Morasko i Mateckiego.

Wielowariantowa koncepcja przebudowy tych skrzyżowań jest przedmiotem konsultacji społecznych, które rozpoczną się 10 stycznia 2018 roku. Potrwają one do 24 stycznia, a w międzyczasie, 15 stycznia odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

W dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych uruchomiony zostanie adres poczty elektronicznej mateckiego@zdm.poznan.pl, pod który każdy zainteresowany będzie mógł przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanej koncepcji. Swoimi spostrzeżeniami będzie można podzielić się również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczając je bezpośrednio do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej