*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

II Etap konsultacji społecznych - wielowariantowa koncepcja organizacji ruchu na os. Jeżyce

2018-01-15
Uwagi przesłane przez mieszkańców Poznania w etapie I konsultacji społecznych wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce pozwoliły na przygotowanie propozycji szczegółowych rozwiązań dla miejsc na terenie dzielnicy objętych zmianami.

Po zakończeniu etapu I konsultacji przystąpiono do szczegółowej analizy możliwych zmian i usprawnień na ulicach Osiedla Jeżyce. Pod uwagę wzięto propozycje mieszkańców przesłane do ZDM pocztą elektroniczną oraz głosy z internetowej geoankiety przeprowadzonej przez Radę Osiedla. W pierwszej kolejności wprowadzone zostały zmiany do wariantów W1 i W3 sieciowej, tj. ogólnej koncepcji organizacji ruchu. Na podstawie wariantów sieciowych przeanalizowano skutki i konsekwencję przyszłych szczegółowych opracowań technicznych zarówno jeżeli chodzi o liczbę miejsc parkingowych, możliwość zastosowania środków uspokojenia ruchu, jak i pod względem wygospodarowania przestrzeni pod zieleń i małą architekturę.

II etap konsultacji społecznych potrwa do 31 stycznia 2018 roku. 24 i 25 stycznia na terenie Jeżyc zaplanowane zostały dyżury ekspertów ZDM, którzy będą odpowiadać na pytania i uwagi mieszkańców do zaprezentowanych rozwiązań.
Czas i miejsce dyżurów:

24 stycznia 2018: od godz. 8:00 do 11:00 i od godz. 16:00 do 19:00 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida 21 w sali multimedialnej;

25 stycznia 2018: od godz. 8:00 do 11:00 i od godz. 16:00 do 19:00 w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56, w sali nr 1.
Zobacz więcej:
» Więcej o II Etapie
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej