*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Budowa drogi dla rowerów na ul. Dolna Wilda - zapowiedź konsultacji społecznych

2018-01-16
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Dolna Wilda i Górna Wilda to przedmiot rozpoczynających się za tydzień konsultacji społecznych. Połączy ona skrzyżowanie ulic Dolna Wilda i Św. Jerzego z ul. Królowej Jadwigi.

Konsultowany projekt został uwzględniony w Programie Rowerowym Miasta Poznania i zakłada połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dolna Wilda z ul. Królowej Jadwigi po zachodniej stronie ulicy. Dzięki budowie drogi rowerowej zapewnione zostanie wygodne połączenie z ul. Olimpijską, Chwiałkowskiego i Niedziałkowskiego oraz Parkiem Jana Pawła II.

Szczegółowy opis przebiegu projektowanej drogi wraz z materiałami graficznymi zostanie opublikowany na stronie ZDM w zakładce Projekty drogowe 23 stycznia. Konsultacje potrwają do 6 lutego.
W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł przesłać swoje uwagi i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres rower_dolnawilda@zdm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Pisemne sugestie do zaprezentowanej koncepcji można będzie również dostarczyć do ZDM osobiście.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej