*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Posiedzenie komisji Rady Miasta w Zarządzie Dróg Miejskich

2018-02-02
W piątek 2 lutego br., w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania. Jednym z poruszanych tematów rozmów było wprowadzenie cennika usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową administrowaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej miasta Poznania w związku ze zmianą przepisów, czyli zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej