*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

ZDM przystępuje do usunięcia nielegalnej reklamy przed dworcem PKP

2018-03-13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił kolejną skargę dotyczącą zrealizowanego przez podmiot prywatny nośnika reklamowego przy ul. Dworcowej.

Dlatego stosując się do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego(nr 108/2017 z 20 lutego 2017r.) nakazującej rozbiórkę wolno stojącego urządzenia reklamowego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej, ZDM przystąpi do jego usunięcia. Ogromny bilbord został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie na wybór firmy, która dokona rozbiórki. Po rozbiórce poszczególne elementy zostaną zdeponowane w magazynie Zarządu Dróg Miejskich. Proces rozbiórki będzie odbywał się pod nadzorem policji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Ogromny słup stojący przy ul. Dworcowej to największy nielegalnie zbudowany w Poznaniu nośnik reklamowy.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej