*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ścieżki rowerowe w pasie drogowym

2007-01-09
W 2006 roku Zarząd Dróg Miejskich oddał do dyspozycji cyklistów ponad 9 km dróg rowerowych. Łącznie, w pasie drogowym ZDM, znajduje się ponad 64 km dróg dla rowerzystów.W grudniu ubiegłego roku firma „SKANSKA” zakończyła budowę ciągu pieszo – rowerowego po północnej stronie ulicy Hetmańskiej, na odcinku do ronda Starołęka do ronda Żegrze i dalej, po zachodniej stronie ul. Żegrze do ul. Inflanckiej. W tym miejscu nowo wybudowana droga łączy się z ciągnącym się wzdłuż ul. Żegrze ciągiem pieszo – rowerowym. W ramach zadania została wybudowana ścieżka dla rowerzystów łącząca rondo Starołęka z osiedlem Armii Krajowej. Łącznie, nowa droga ma prawie 1400 metrów długości. (<i> Foto nr 3</i>)Ta sama firma zakończyła budowę chodnika i drogi rowerowej na ul. Inflanckiej, na odcinku od ul. Piłsudskiego do wjazdu na os. Polan. Na Ratajach, do dyspozycji rowerzystów oddana została część istniejącego chodnika prowadzącego wzdłuż ulic Krzywoustego i Dolskiej, między rondem Rataje a parkiem na os. Oświecenia (ok. 700 m). W ramach modernizacji ul. Głogowskiej, na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej, powstało ok. 700 metrów drogi rowerowej. (<i> Foto nr 4 </i>) W ramach przebudowy ulicy Polskiej powstały drogi rowerowe: na ul. Polskiej (1080 metrów, <i> Foto nr 1</i>), ulicy Dąbrowskiego, na odcinku od ul. Polskiej do wjazdu na os. Lotników Polskich (ponad 600 metrów), oraz na ul. Dąbrowskiego, między ulicami Polską i Szpitalną, gdzie wytyczono ciąg pieszo – rowerowy (650 metrów). Cykliści będą mogli korzystać ze ścieżki rowerowej (450 m), która powstała po prawej stronie jezdni ul. Literackiej. Droga rowerowa została oddzielona od chodnika pasem zieleni.Dla rowerów wyznaczono i oznakowano część chodników na ul. Droga Dębińska (odcinek: ul. św. Jerzego – ul. Hetmańska, ok. 1 km długości) i na ul. św. Jerzego od Dolnej Wildy do Drogi Dębińskiej o długości prawie 500 metrów.Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego ZDM wybudował ścieżkę rowerową, z której korzystają przede wszystkim studenci UAM w drodze na kampus Morasko. Zarząd Dróg Miejskich wybudował odcinek od pętli tramwajowej na osiedlu Jana III Sobieskiego do przejazdu kolejowego. (<i> Foto nr 2 </i>) Po wybudowaniu dworca autobusowego i przedłużeniu ulicy Szeligowskiego ZDM planuje wykonanie dróg rowerowych po obu stronach jezdni.Na ulicy Strzeszyńskiej, wzorem rozwiązania na ul. Zawady, po obu stronach jezdni wytyczono do użytku rowerzystów ok. 1250 metrów drogi. Po gruntownym remoncie ulicy drogowcy wymalowali pasy oddzielające ruch samochodowy od rowerowego. Powstał również ciąg pieszo – rowerowy na ul. Sucholeskiej od Strzeszyńskiej do granic miasta.W ścisłym centrum miasta, na ul. Paderewskiego, powstał kontrapas o długości ok. 170 metrów a na ul. Kościuszki powstaje 400 metrów nowej drogi rowerowej.W przyszłym roku ZDM planuje budowę dróg rowerowych: Al. Solidarności/ul. Serbska (od Naramowickiej do Mieszka I), ul. Spławie (od Ostrowskiej do Gospodarskiej) oraz w ramach inwestycji związanych z budową i rozbudową infrastruktury drogowej jak np. na ul. Głogowskiej, gdzie powstanie droga rowerowa na odcinku od ul. Rawickiej do strumienia Junikowskiego.zobacz więcej: www.zdm.poznan.pl/news.php?site=view&id=431
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej