*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Został ogłoszony przetarg na wykonanie i montaż kolejnych elementów Systemu Informacji Miejskiej.

2007-05-08
Zarząd Dróg Miejskich od 2004 roku wdraża nowoczesny system Informacji Miejskiej (SIM). Celem SIM jest integracja wszystkich informacji o mieście, pomoc pieszym, kierowcom, turystom w poruszaniu się po Poznaniu. Do tej pory powstały informacje: turystyczna, dla kierowców, o parkingach, mostach, o patronach i nazwach ulic. W kwietniu ZDM ogłosił przetarg na wykonanie i montaż kolejnych elementów Systemu Informacji Miejskiej: 16 nośników pełniących rolę „kół ratunkowych”, 72 nośników informacji osiedlowej, 40 informatorów dla ronda Kaponiera. Na Kaponierze tabliczki zamontowane zostaną: 8 przy zejściach, 16 przy wejściach, 12 nad wyjściami oraz 4 „koła ratunkowe”. <i>(Wzór projektu – foto 4)</i>„Koła ratunkowe” są to dwustronne podświetlane panele ułatwiające identyfikację położenia w mieście. Rozlokowane zostaną w najważniejszych punktach przesiadkowych, przy dworcach i innych miejscach o dużym nasileniu ruchu pieszego, m.in. na placu Wolności. Na „kołach ratunkowych” znajdą się informacje o najważniejszych atrakcjach turystycznych Poznania i schemat komunikacji miejskiej.Na Ostrowie Tumskim i Starym Rynku staną podświetlane tablice ze zbiorczą informacją turystyczną, opisem zabytków i mapą. <i>(Wzór projektu – foto 1,2)</i>Jest też dobra informacja dla mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych. Już wkrótce na staną tam tablice z mapą, na której znajdą się wybrane obiekty oraz punkt orientacyjny („TU STOISZ”). <i>(Wzór projektu – foto 3)</i>Termin składania i otwarcia ofert: 22 maja 2007 roku. Wymagany termin zakończenia prac: 31 października 2007 roku.Zobacz więcej:www.zdm.poznan.pl/orders.phpwww.zdm.poznan.pl/news.php?site=sim
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej