*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Trwa budowa ulicy Głogowskiej, która połączy nas z autostradą

2007-06-01
Do przebudowy ulicy Głogowskiej władze miasta i Zarząd Dróg Miejskich przywiązują wielką wagę. Jest to bowiem trasa strategiczna, która połączy miasto z autostradą, a w przyszłości poprzez trzecią ramę komunikacyjną, autostradę z portem lotniczym i stadionem, areną piłkarskich Mistrzostw Europy 2012.Został już zmodernizowany odcinek między wiaduktem Górczyńskim a ulicą Rawicką. Obecnie trwają prace na najdłuższym odcinku tj. od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na odcinek od strumienia do ul. Rawickiej.Zanim jednak rozpoczęły się prace budowlane Zarząd Dróg Miejskich prowadził skomplikowane negocjacje z właścicielami ponad stu działek. Niektórych właścicieli trudno było zidentyfikować. O skali problemu dobrze świadczy przykład jednej nieruchomości, której wykup jest konieczny do modernizacji ostatniego odcinka ulicy Głogowskiej. Jej właścicielami jest ponad sto osób. Najpierw trzeba ich odszukać, bo choć tak zwana specustawa zdecydowanie ułatwiła przygotowania do inwestycji drogowych, to nie zwolniła z przeprowadzenia regulacji stanów prawnych gruntów. Chcąc wystąpić o pozwolenie na budowę, trzeba prowadzić negocjacje z właścicielami nieruchomości. Realizacja tak wielkiej inwestycji to także ogromne koszty. Konieczne było zgromadzenie pieniędzy. Z pomocą przyszła Unia Europejska. Odpowiednie wnioski zostały przygotowane i Unia wsparła inwestycję kwotą ok. 72 milionów złotych z Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT. Przetarg na budowę trasy wygrało konsorcjum firm „Strabag” i „Strabag Polska”. Buduje ono ulicę całkowicie bezkolizyjną, co wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo. Wjazdy na nią będą możliwe na bezkolizyjnych węzłach. Do obsługi sąsiednich terenów służy wygodna sieć dróg serwisowych, z których korzystać będą również autobusy MPK. Dzięki tej inwestycji poprawią się warunki życia mieszkańców, a wartość nieruchomości wzrośnie. Dzięki sieci nowych ulic rozwinie się aktywność gospodarcza, powstaną nowe domy i siedziby firm.Warto podkreślić, że oprócz wiaduktów, tunelu, sieci dróg serwisowych zostanie zmodernizowana infrastruktura podziemna. Nastąpi także regulacja Strumienia Junikowskiego aż do jego ujścia do Warty. W przyszłości będzie on odbierał wodę opadową również z trzeciej ramy komunikacyjnej. Już dziś woda, zanim znajdzie się w Strumieniu Junikowskim, jest oczyszczana w separatorach i specjalnych zbiornikach retencyjnych.Wartość samych robót drogowych wynosi 250 milionów złotych. Koszt całej inwestycji, między innymi z wykupem gruntów dochodzi do kwoty 350 milionów złotych. Do tej pory budowlańcy przemieścili pond pół miliona metrów sześciennych ziemi i zużyli 120 tys. ton masy bitumicznej. Do budowy obiektów inżynierskich użyto 10 tys. ton betonu i 3,5 tys. ton stali.Zarząd Dróg Miejskich planuje zakończenie modernizacji ulicy Głogowskiej w 2008 roku.Zobacz także: www.zdm.poznan.pl/fundusz.php?site=projekty&sub=2www.zdm.poznan.pl/fundusz.php?site=projekty&sub=3
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej