*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Most Cybiński uroczyście otwarty!

2007-12-10
Most Cybiński powrócił na swoje miejsce! W piątek, 7 grudnia, o godzinie 18.00, w obecności zaproszonych gości i mieszkańców, dokonano uroczystego otwarcia obiektu.
Most stanął w osi ulicy Ostrówek nad rzeką Cybiną, pomiędzy Katedrą a Śródką, w miejscu starej przeprawy i będzie służył tylko pieszym. Uchwałą Rady Miasta z 20 listopada br. otrzymał nazwę Biskupa Jordana.
Most Cybiński był jednym z najstarszych mostów poznańskich. Celem jego odbudowy jest nie tylko przywrócenie historycznego połączenia komunikacyjnego między Ostrowem Tumskim a Śródką, ale także aktywizacja terenów położonych nad Wartą.

HISTORIA BUDOWY MOSTU

1 paĹşdziernika 2002 godz. 13.13
Stalowa konstrukcja mostu św. Rocha zostaje podniesiona z miejsca, w którym znajdowała się 89 lat. Do demontażu przęsła nurtowego użyto dwóch pontonów. Wyporność każdego z nich wynosiła 600 ton. Na ich wzmocnionych pokładach ustawiono po jednej parze wież obejmujących przęsło z obu stron. Za pośrednictwem trawersu, na których oparło się przęsło, podniesiono konstrukcję stalową przęsła. Około godz. 14.00 barki razem z przęsłem zaczęły płynąć z nurtem rzeki. Po 2,5 godzinach powolnego opuszczania stalowa konstrukcja przęsła nurtowego spoczęła nad Cybińskim Kanałem Ulgi.

20 lipca 2006
Zarząd Województwa Wielkopolskiego skierował projekt „Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu” do dofinansowania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Transport”. Umowa została podpisana 8 grudnia 2006 roku. Wartość projektu: 9 500 000,00 zł, kwota dofinansowania: 8 075 000,00 zł, w tym: 7 125 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, co stanowi 75% wartości Projektu.
950 000 zł pochodzi z budżetu państwa, co stanowi 10% wartości Projektu. Wkład własny Miasta Poznania: 1 425 000 zł – co stanowi 15% wartości Projektu.

22 sierpnia 2006
Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową mostu Cybińskiego w Poznaniu (między Śródką a Ostrowem Tumskim). Most Cybiński budowany będzie przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia, Grabowski, Król i wspólnicy, Biuro Inżynieryjno – Techniczne KARO s.j. Umowa z wykonawcą zostaje podpisana 31 sierpnia 2006 roku.

Wrzesień 2006 – styczeń 2007
Opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnienie projektu mostu.

Luty – sierpień 2007
Konserwacja starego przęsła mostu św. Rocha. Przęsło zostaje ocynkowane, wymieniane są elementy skorodowane, konstrukcja przystosowywana jest do nowej funkcji – kładki dla pieszych. Kolor wybiera Miejski Konserwator Zabytków. Rozpoczynają się przygotowania do transportu.

Maj – czerwiec 2007
Badania archeologiczne w miejscu budowy przyczółków. Instytut Prahistorii UAM odkrywa pozostałości dawnych przepraw mostowych oraz późnośredniowiecznej ulicy przez Ostrówek.

6 – 19 września 2007
Operacja transportu przęsła dawnego mostu św. Rocha. Konstrukcja, która waży ok. 360 ton przewożona jest, krótkimi odcinkami, po torach kolejowych. Pokonuje od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów dziennie. Cała trasa liczy około jednego kilometra długości. W tym czasie trwają też przygotowania do przeniesienia przęsła nad mostem Mieszka I. Budowane są rusztowania.

20 – 27 września
Specjalne siłowniki podnoszą przęsło na wysokość dziewięciu metrów.

28 września – 1 października
Trwa najbardziej widowiskowa operacja inżynierska w Polsce. Po raz pierwszy w kraju transportowano „most” przez most. Tym razem tory kolejowe zostały ułożone w poprzek mostu Mieszka I. Przez dwa dni, pod czujnym okiem specjalistów, przęsło transportowane jest na rusztowanie po drugiej stronie mostu Mieszka I. Widowisko było relacjonowane większość mediów, obserwowane przez tysiące mieszkańców Poznania.

14 - 24 paĹşdziernika
Ostatni etap transportu, od mostu Mieszka I do miejsce wbudowania, przęsło pokonuje po torach kolejowych ułożonych na rusztowaniu.

25 paĹşdziernika
Konstrukcja zostaje osadzona na nowo wybudowanych przyczółkach.

26 października – 30 listopada
Betonowanie płyty pomostowej, montaż dylatacji, układanie nawierzchni z kostki granitowej, sprężenie konstrukcji mostu stalowymi kablami, budowa dojść do mostu Cybińskiego, obudowa przyczółków ozdobną cegłą klinkierową. Wyposażenie mostu w instalacje odpromieniowe i balustrady. Zakładanie oświetlenia i iluminacji. Prace na moście z uwagi na warunki atmosferyczne prowadzone są pod specjalnym namiotem.

20 listopada
Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie nadania mostowi imienia biskupa Jordana. Wnioskowała o to rada osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady.

7 grudnia
Uroczyste otwarcie mostu Cybińskiego.


Most Cybiński (Jordana) - podstawowe dane geometryczne

Rozpiętość teoretyczna: 70,0 m
Długość całkowita: 72,30 m
Szerokość całkowita 14,878 m
Wysokość: 9,495 – od dolnej krawędzi do górnej krawędzi konstrukcji
Rozstaw poprzeczny łuków: 9,53 m
Wysokość dźwigarów głównych: od 1775 mm do 1835 mm
Masa całkowita: 360 t
Nity: 48986 sztuk

foto ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej