*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Most Jordana - mostem pieszo-rowerowym.

2008-01-24
Po nowym moście Biskupa Jordana nad Cybiną można już jeździć rowerami. Zarząd Dróg Miejskich zmienił oznakowanie, zastępując dotychczasowy znak zakazu ruchu nowym znakiem C 13/16. Umieszczone na jednej tarczy symbole oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku. Zgodnie z przepisami, piesi będący na takiej drodze mają pierwszeństwo przed rowerem, jednak muszą zachować ostrożność. Kolejnym elementem, obok znaku, wytyczającym drogę dla rowerzystów są zainstalowane na płycie mostu elementy odblaskowe, dzielące jezdnię na ścieżkę rowerową i pieszą.<i>Foto: Grzegorz Pluta, Tomasz Libich</u>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej