*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Remonty chodnikĂłw

2008-07-22
Rozpoczęły się remonty chodników na poznańskich ulicach. Trwają prace na ulicach: Niezłomnych, Długiej i św. Marcinie. Remont chodnika na ulicy Niezłomnych prowadzony jest po stronie Izby Rzemieślniczej. Prace są prowadzone przy zachowaniu ruchu, jednak czasowo (na czas rozbiórki i dostawy materiałów) zajęty będzie skrajny, prawy pas ruchu po stronie Izby Rzemieślniczej. Drogowcy ułożą około 400 metrów kwadratowych kostki z szarego pozbruku. Utrudnienia potrwają do końca tygodnia.Na ulicy Długiej wyremontowane zostaną chodniki i jezdnia na odcinku od ulicy Garbary do ulicy Półwiejskiej. W miejsce różnych materiałów, z których składa się obecnie istniejący chodnik zostanie ułożona nowa kostka z pozbruku w dwóch kolorach: szarym i grafitowym. Prace związane z remontem chodników wykonywane będą przy utrzymaniu ruchu samochodowego. Należy jednak liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Zakończenie prac nastąpi 15 września.Nową nawierzchnię zyskają także chodniki na reprezentacyjnej ulicy Poznania – świętym Marcinie, na odcinkach: od ulicy Ratajczaka do ulicy Piekary (strona północna) oraz od ulicy Garncarskiej do ulicy Piekary (strona południowa). Prace wykonywane będą odcinkami, rozpoczynając od ulicy Garncarskiej. Robotnicy ułożą kostkę betonową w kolorze ciemno grafitowym, płyty prestone z granitu o wymiarach 60 x 60 centymetrów. Podczas prac zachowany zostanie ruch pieszych przy zwężeniu jezdni. Zakończenie prac zostało zaplanowane na 30 sierpnia.W tym roku ZDM wyremontuje również chodniki na ulicach: Zielonej, Kościuszki, Drzymały, Roosevelta, Karwowskiego, Matejki, placu Wolności (strona południowa), placu Kolegiackim, Kantaka oraz w okolicach MTP.<b>Remonty chodników wiążą się, niestety, z miejscowymi utrudnieniami dla pieszych a także kierowców. Prosimy więc serdecznie o cierpliwość i wyrozumiałość.</b><i> foto: remont na ulicach: Długiej, św. Marcinie, Niezłomnych<i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej