*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ciąg pieszo – rowerowy na ulicy Gospodarskiej

2008-10-02
Mieszkańcy Szczepankowa zadowoleni są z nowego ciągu pieszo – rowerowego. Jest on zlokalizowany po północno - zachodniej stronie ulicy i prowadzi od ulicy Glebowej do skrzyżowania z ulicą Szczepankowo. Piesi i cykliści otrzymali do dyspozycji drogę o długości 256 i szerokości trzech metrów. Ciąg został wykonany z betonu asfaltowego, obramowany obrzeżem betonowym.Dokumentację projektową ciągu opracowała mgr inż. Krystyna Łuczak z Zakładu Projektowania i Oznakowania Ulic „A-14”. Wykonawcą robót była firma STRABAG POLSKA, Oddział w Poznaniu.Wartość prac wyniosła 174490,23 złote i została sfinansowana przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za co serdecznie dziękujemy w imieniu pieszych i rowerzystów ze Szczepankowa.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej