*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zarząd Dróg Miejskich w roku Klimatu i Środowiska. Nowa jakość zieleni przyulicznej.

2008-12-19
W 2008 r. Zarząd Dróg Miejskich prowadził następujące działania na rzecz zieleni przyulicznej i podniesienia walorów estetycznych miasta:- kontynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku obsadzenia drzewami ulic, np. Krzywoustego,Chartowo,Szwedzkiej,Dąbrowskiego oraz nowo budowanych, np. Głogowskiej- zrewaloryzowano zieleń, łącznie z budową elementów małej architektury, na ulicach Roosevelta, Zwierzynieckiej, Bukowskiej przy MTP, Krakowskiej, Wyspiańskiego- zrewitalizowano m.in. ulice: Śniadeckich, Szamarzewskie go, plac Kolegiacki<b>Ulica Śniadeckich</b>Posadzono tu po nad 50 drzew, o obwodach pni wynoszących min. 18 cm, oraz 2,2 tys. krzewów. Zainstalowano system napowietrzający, zamontowano metalowe słupki ograniczające dostęp parkujących samochodów. Pojawiły się tak że stylowe kosze na śmieci, zharmonizowane z istniejącymi słupkami, hydrantami i stojakami. Każde z zielonych mikropoletek obwiedziono ozdobną kostką brukową, uniemożliwiającą zadeptywanie roślin okrywowych. Przy okazji udało się przekonać instytucje mające tutaj swoje siedziby do rewaloryzacji zieleni na terenach przylegających do chodników.<b>Ulica Bukowska</b>Rewaloryzacji podlegał odcinek od ul. Głogowskiej do Śniadeckich. Szerokość chodnika i wystrój otoczenia umożliwiły wprowadzenie nowych połaci dla krzewów i roślin okrywowych. Wyrazista fasada budynku MTP umożliwiła wprowadzenia tu bardzo nowoczesnych, prostych i surowych elementów, jak np. metalowe donice na drzewa, siedziska, słupki i kosze na śmieci. Niestety przebiegające pod powierzchnią uzbrojenie uniemożliwiło za sadzenie większej ilości drzew, dla tego zaplanowano tu tylko dziesięćwysokich, 5-metrowych, nowych platanów, o dużych koronach i solidnych pniach o obwodzie 25 cm.<b>Plac Kolegiacki</b>Rewitalizacja polegała na wytyczeniu nowych miejsc dla drzew, miejsc postojowych, lamp oraz parkomatu. Dotychczasowy układ miejsc postojowych, z uwagi na rosnące tam drzewa o mocno zdewastowanych przez parkujące samochody pniach, nie miał normatywnych wymiarów. Nowo posadzone drzewa zabezpieczono słupkami, a w najbliższych dniach zostaną tam zamontowane kraty w nawierzchni, podobnie jak na ul. Podgórnej, której rewitalizację przeprowadzono w ubiegłym roku.<b>Ulice Zwierzyniecka i Roosevelta</b>Posadzono tu 1600 krzewów. Wykonano granitowe opaski ozdobne wokół terenu zieleni oraz zamontowano system nawadniający. Zamontowano ponad to metalowe ozdobne osłony na elementy wentylacyjne i urządzenia sterujące ruchem. Wąskie pasy, dotąd przewidziane na zieleń, wypełniono granitowym tłuczniem.<b>Ulica Szamarzewskiego</b>Wybudowano tu ścieżkę rowerową i wyremontowano chodniki. Posadzono blisko 60 drzew, ponad tysiąc krzewów okrywowych oraz zamontowano system napowietrzający przy drzewach. Zamontowano ponadto metalowe słupki ochraniające drzewa przed najeżdżaniem.<b>Ulica Chartowo</b>Posadzono ponad 300 drzew i 300 krzewów, założono trawniki na powierzchni po nad 4 tys. m kw. oraz wykonano przyłącza wody i zamontowano system hydrantów dla ułatwienia podlewania. Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych każdorazowo uzależniona jest od planów remontowych inwestorów sieci uzbrojenia podziemnego.<b><u>Nowe technologie i tendencje</b></u>W utrzymaniu zieleni pasów drogowych Zarząd Dróg Miejskich wprowadza od 2003 r. następujące technologie:• montaż systemów nawadniających w postaci linii kroplujących podpowierzchniowych oraz systemów zraszaczy z automatycznym sterowaniem• budowa przyłączy wody i montaż systemów hydrantów• wprowadzenie elementów małej architektury, oświetlenia• sadzenie żywopłotów dla ukrycia barier zabezpieczających oraz oddzielenia pasów ruchu czy wydzielenia ścieżek rowerowych• zagospodarowanie części terenu kompozycjami żwirowymi, z grysu oraz kamieni• montaż zabezpieczeń przed dewastacją drzew, trawników i młodych roślin• zamiana części nawierzchni trawiastych na powierzchnie z roślinami okrywowymi• zastosowanie hydrożeli – substancji zwiększających pojemność wodną• zastosowanie mat szkółkarskich i mulczowanie w grupach młodych krzewów• zastosowanie donic z intensywną roślinnością w miejscach, gdzie nie ma terenu zielonego• stosowanie zabiegów agrotechnicznych poprawiających warunki bytowania starszych drzew.<b>Wszyscy musimy dbać o zieleń</b>W bieżącym roku na wszystkich obiektach z nowo założoną w ostatnich pięciu latach szatą roślinną prowadzona była pielęgnacja zarówno gwarancyjna, jak i pogwarancyjna. Objęła ona ponad 6 tys. drzew i ponad 200 tysięcy krzewów, nie licząc bylin, roślin jednorocznych i trawników. Wśród obiektów wymagających najwięcej uwagi i czasu wymienić należy m.in. ulice Roosevelta, Solną, zielone torowisko przy Małych Garbarach oraz Garbary, Towarową przy Powstańców Wielkopolskich, Głogowską przy Dworcu Zachodnim oraz ronda Obornickie, Śródka, Kaponiera i Starołęka.Zgodnie z założeniami, w pierwszej kolejności rewaloryzacji podlega zieleń w centrum miasta, na rondach, trasach wjazdowych do miasta. W miarę dosadzania kolejnych tysięcy roślin, przy utrzymaniu dotychczasowego standardu, konieczny będzie wzrost nakładów finansowych.Rośliny w pierwszych latach po posadzeniu wymagają bardzo intensywnej opieki, jednak i później pielęgnacji tej nie można zaniechać. Poznań, leżąc w centrum stepowiejącej Wielkopolski, w okresie letnim cierpi na olbrzymi deficyt wody. Pozostawienie zieleni przyulicznej bez opieki prowadzi do jej zagłady. Warto o tym pamiętać codziennie, także wówczas, gdy wyprowadzamy psa na rabaty z krzewami, gdy spiesząc się prze biegamy przez trawnik, albo zahaczamy błotnikiem samochodu o drzewo przyuliczne.<i>Od 2003 r. poznański <b><i>Zarząd Dróg Miejskich</b> prowadzi intensywną akcję odnowy zieleni, stając się prekursorem na skalę kraju nowatorskiego podejścia do zieleni przyulicznej.</i><b>Od 2003 r. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w pasach drogowych Poznania posadzono:</b>- prawie 6 tys. drzew- blisko 200 tys. krzewów- blisko 100 tys. roślin cebulowych- ponad 100 tys. roślin rabatowych<i> foto: zieleń na ulicach: Głogowskiej, Roosevelta i Solnej
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej