*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa ulicy Głogowskiej

2009-02-10
W grudniu 2007 roku zakończyła się modernizacja odcinka wiadukt Górczyński – ulica Rawicka, od maja 2008 jeździmy po odcinku od strumienia Junikowskiego do Autostrady A2. Do zakończenia przebudowy ulicy Głogowskiej pozostał ostatni, najtrudniejszy do realizacji, odcinek od strumienia Junikowskiego do ulicy Rawickiej. Prace na zlecenie ZDM wykonuje firma „Eurovia”. Gotowa jest już jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu i pasem postojowym. Obecnie trwają roboty związane z budową jezdni wschodniej. Do wykonania pozostaje część podbudowy jezdni oraz warstwy asfaltobetonu. Na ukończeniu są roboty związane z oddaniem do użytku bezkolizyjnego węzła Nowa Ostatnia. Jego najważniejszym elementem jest nowy wiadukt drogowy, który przejmie ruch z ulic Ostatniej i Kopaniny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na ulicy Głogowskiej nie będzie możliwości bezpośredniego wjazdu i wyjazdu z tych ulic w ulicę Głogowską. Ruch będzie możliwy tylko przez węzeł Nowa Ostatnia. Prace związane z budową wiaduktu znajdują się na ukończeniu. Do wykonania pozostaje ułożenie warstwy ścieralnej oraz prace wykończeniowe. Drogowcy z firmy „Eurovia” muszą również wykończyć zachodnią jezdnię ulicy Nowej Ostatniej, która połączy ulice Ostatnią i Kopaninę.Innym elementem, który poprawi płynność ruchu oraz bezpieczeństwo na ulicy Głogowskiej jest sieć dziewięciu dróg serwisowych (rozprowadzających). Drogi zostały zbudowane po nowych śladach, po obu stronach Głogowskiej oraz przebudowanej ulicy Ostatniej. Drogi rozprowadzające prowadzą na nowy wiadukt w celu zapewnienia bezkolizyjności.Nowym obiektem inżynierskim jest również most nad strumieniem Junikowskim. Jest to łupinowa konstrukcja stalowa typu „VIACON”. Już teraz część nowego mostku jest wykorzystywana przez kierowców.Warto w tym miejscu zaznaczyć, że drogowcy muszą też poszerzyć i umocnić koryto strumienia Junikowskiego. Obecnie prace koncentrują się w środkowym biegu strumienia i polegają na umacnianiu dna oraz skarp. Zakończono prace związane z regulacją biegu dopływu strumienia Junikowskiego, czyli cieku Ceglanka, między innymi został zbudowany przepust pod ulicą Wykopy.Bardzo ważnym elementem zadania była przebudowa wszystkich instalacji podziemnych, które znajdują się w pasie drogowym. Konieczna była przebudowa sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Szczególnej uwagi i precyzji wymagały prace przy przebudowie rurociągu tłocznego oraz magistrali wodociągowej zasilającej w wodę północną część Poznania. Wszystkie te prace zostały już zakończone.Do wykonania pozostała budowa sygnalizacji świetlnych i przejść dla pieszych w rejonie węzła Nowa Ostatnia oraz przystanków autobusowych, a także dokończenie budowy ścieżki rowerowej.Planowany termin zakończenia przebudowy ulicy Głogowskiej to 30 maja 2009 roku.<i>foto:1. wiadukt drogowy - najważniejszy element węzła Nowa Ostatnia2. przebudowa instalacji podziemnych - już zakończona3. umocnione skarpy strumienia Junikowskiego4. przepust w biegu cieku Ceglanka
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej