*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Pociągi mkną przez wiadukt

2009-03-09
Trwa budowa wiaduktu kolejowego nad ulicą arcybiskupa Hlonda. Zakończył się najtrudniejszy etap prac. Mostowcy z firmy Bilfinger Berger Polska zmagali się z presją czasu, zimową aurą. Szczególnie ważne było zapewnienie bezpieczeństwa robotnikom pracującym w głębokim na 12 metrów wykopie odległym zaledwie 1,5 metra od główki szyny kolejowej. W dniu 15 lutego, zgodnie z umową, zawartą między PKP PLK a Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, zostały oddane do użytku wszystkie trzy tory przebiegające przez wiadukt, w tym dwa należące do magistrali kolejowej E 20 Warszawa – Berlin. Odtąd składy kolejowe mogą przejeżdżać przez wiadukt zgodnie z normami dotyczącymi prędkości. Dotrzymanie terminu przez ZDM oznacza, że nie będziemy, wbrew doniesieniom jednego z lokalnych dzienników, płacić kar umownych. Oznacza to również korzyści dla pasażerów PKP oraz poznańskich kierowców. Dzięki porozumieniu z PKP będzie można dokończyć budowę ulicy arcybiskupa Hlonda, dzięki czemu poprawi się komfort jazdy między rondem Śródka a mostem Lecha. Do zakończenia budowy wiaduktu nad ulicą arcybiskupa Hlonda będą prowadzone roboty porządkowe i wykończeniowe, między innymi zostaną wykonane zabezpieczenia antykorozyjne betonu, balustrady, chodniki serwisowe. Zakończenie wszystkich prac związanych z budową wiaduktu zostało zaplanowane na dzień 30 kwietnia 2009 roku.
Zobacz więcej:
» Trwa budowa wiaduktu nad projektowaną ulicą Nowe Zawady
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej