*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zieleń w pasach drogowych. Konferencja prasowa

2009-05-29
We wtorek, 26 maja br., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zorganizował konferencję prasową, w której wzięli udział dziennikarze prezentujący poznańskie media oraz prasę specjalistyczną. Z naszego zaproszenia skorzystała również Agencja Promocji Zieleni z Warszawy. Konferencja poświęcona była podsumowaniu ostatnich pięciu lat działalności ZDM w zakresie budowania nowej jakości zieleni przyulicznej oraz przedstawieniu strategii rozwoju. Od 2003 roku Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu konsekwentnie wprowadza nowatorskie podejście do zieleni w pasie drogowym: plany są perspektywiczne, poszczególne projekty traktuje się indywidualnie, ustanowione zostały standardy dotyczące jakości materiału i wykonania, na szeroką skalę wprowadzono zasadzenia roślin cebulowych, kwietnikowych i bylin, zaczęto stosować elementy małej architektury: opaski brukowe, kompozycje ze żwiru, grysu oraz kamienia.<b><u>Stosujemy nowe technologie.</b></u> <b>Nawadnianie automatyczne</b> zostało zastosowane na ulicy Solnej, Małe Garbary, Polskiej, Towarowej/ Królowej Jadwigi, Zwierzynieckiej, Połabskiej, Bukowskiej/ Grunwaldzkiej, Głogowskiej, rondzie Obornickim, rondzie Starołęka, rondzie Kaponiera, wiadukcie Górczyńskim, placu Wolności, <b>nawadniane przy pomocy hydrantów </b>są tereny zielone na ulicach Hetmańskiej, Alejach Solidarności, Serbskiej, Bukowskiej, Murawie, Śniadeckich, Krzywoustego, Chartowo, w <b>rury drenarskie dla napowietrzania i podlewania dokorzeniowego </b>wyposażone zostały drzewa na Głogowskiej, Mieszka I, Kórnickiej, Murawie, Szeligowskiego, Opieńskiego, Stróżyńskiego, Wieniawskiego, Śniadeckich, Orzeszkowej, Konopnickiej, Nowowiejskiego, Fredry, Krakowskiej, Szamarzewskiego, Sienkiewicza, Wyspiańskiego, Chartowo, Witosa, Dąbrowskiego i na placu Kolegiackim, <b>mulczowaniu i korowaniu </b>podlegają wszystkie rośliny, <b>mikoryzacja</b> została zastosowana na Krzywoustego, Dąbrowskiego, Witosa, Murawie, Mieszka I, ulicy Chartowo, <b>hydrożele</b> wspomagają zieleń na Szwedzkiej, Niezłomnych, Półwiejskiej, Pustej i Wilczaku, <b>osłony mechaniczne zabezpieczające drzewa przed najeżdżaniem pojazdów </b>zostały postawione na ulicach Wieniawskiego, Nowowiejskiego, Wyspiańskiego, Śniadeckich, placu Kolegiackim, <b>mieszanki kamienno glebowe wbudowane w teren otaczający drzewa</b> znalazły się na ulicy Podgórnej, a w tegorocznych planach zostały uwzględnione w projekcie rewaloryzacji szaty roślinnej na ulicy Strzeleckiej, również na ulicy Podgórnej oraz na ulicy Fredry funkcjonują <b>kraty w nawierzchni chodnikowej</b> (takie rozwiązanie przewidują plany na placu Wielkopolskim), <b>materace antykompresyjne</b> zastosowano w okolicach ronda Jana Jeziorańskiego a <b>maty, ekrany antykorzeniowe </b>znajdą się na modernizowanej ulicy Winogrady oraz na ulicy Strzeleckiej. <b><i>Warto podkreślić, że wiele z ww. metod po raz pierwszy w Polsce zostało zastosowanych w pasie drogowym administrowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.</b></i><b>Od jesieni 2003 roku na zlecenie ZDM w pasach drogowych miasta Poznania posadzono prawie 6.000 drzew, blisko 200.000 krzewów, blisko 100.000 roślin cebulowych, ponad 100.000 roślin rabatowych.</b>Strategia ZDM dotycząca rozwoju zieleni przyulicznej oparta została na standardach, które obejmują projektowanie, zakładanie i pielęgnację.Projekty związane z waloryzacjami zieleni wykonywane są na podstawie wytycznych ZDM, po przeanalizowaniu wielu czynników związanych z lokalizacją ulicy, powierzchnią terenu, nasileniem ruchu kołowego i pieszego, sposobu zimowego utrzymania dróg, sposobu zagospodarowania terenów sąsiadujących i potrzeb mieszkańców.Przetargi na realizacje prac przygotowywane są bardzo precyzyjnie, z dokładnymi specyfikacjami materiałów oraz wykonawstwa.Warto dodać, że na wszystkich obiektach z nowo założoną szatą roślinną prowadzona jest dokładna pielęgnacja zarówno gwarancyjna jak i pogwarancyjna. <i> foto: 1. konferencja prasowa w dniu 26.05.2009 r.2,3,4 zieleń w pasach drogowych ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej