*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rewaloryzacja szaty roślinnej ulicy Krzywoustego

2009-06-17
Zakończyły się prace związane z rewaloryzacją szaty roślinnej w pasie rozdziału ulicy Krzywoustego. Na odcinku od ulicy Inflanckiej do ulicy Chartowo posadzono 260 drzew (platany, grusze ozdobne oraz śliwy „Pissardii”), 1001 szt. krzewów (róże i berberysy ottawskie) oraz założono 5350 m2 trawników. Wykonane zostało również przyłącze wodociągowe wraz z systemem hydrantów nawadniających. Wzdłuż pasa rozdziału wprowadzono opaskę przyjezdniową z płytek chodnikowych, której zadaniem jest ochrona zieleni przed nadmiarem soli podczas zimowego utrzymania dróg. Rewaloryzacja szaty roślinnej wykonana została dzięki dofinansowaniu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.<i>fotografia 1 przedstawia pas rozdziału ulicy Krzywoustego przed rewolaryzacją szaty roślinnej, pozostałe po zakończeniu prac</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej