*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Bezpieczna droga do szkoły

2009-08-31
Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok realizuje program „Bezpieczna droga do szkoły”. Dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice mogą zgłaszać wnioski o uzupełnianie oznakowania, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Zgłoszenia przyjmuje <b>Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 061 64 77 235.</b>Pracownicy ZDM kontrolują stan bezpieczeństwa na drogach prowadzących do szkół. Sprawdzane jest otoczenie obiektów szkolnych, stan przejść dla pieszych, znaków ostrzegawczych. Odnawiane są pasy na przejściach dla pieszych, uzupełnia się oznakowanie, montuje bariery ochronne. Na jezdniach, w pobliżu szkół wymalowywany jest napis „SZKOŁA”, który przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Przed pierwszym dzwonkiem 1 września drogowcy odmalowali ponad 200 takich napisów, uzupełnili i oczyścili znaki ostrzegawcze w pasie drogowym. W tym roku poznański ZDM zaplanował dodatkowe działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” polegające na monitoringu ruchu na jezdniach w pobliżu szkół. Od 1 września na 22 wybranych najruchliwszych ulicach, m.in.: Grunwaldzkiej, Naramowickiej, Bukowskiej, Głównej, Kurlandzkiej prowadzone będą pomiary. Jeśli kierowca będzie jechał z dozwoloną na danej ulicy prędkością ujrzy „uśmiechniętą buźkę”, a jeśli ją przekroczy to znak A-17, („uwaga na dzieci”) na przemian z informacją o obowiązującej na danej ulicy prędkości. Kontrole wokół szkół prowadzone będą przez dwa miesiące. Wyniki badań zostaną przekazane Komisji Bezpieczeństwa Ruchu działającej przy ZDM. Stanowić one będą bazę do dalszych działań w zakresie inżynierii ruchu. W pierwszych tygodniach września drogowcy dotrą także z odblaskowymi opaskami samozaciskowymi do szkół podstawowych zlokalizowanych przy wytypowanych do badań ulicach. Pierwszoklasiści otrzymają od drogowców pomarańczowe opaski z hasłem „bezpieczna droga”. <i>foto M. Rutkowski, P. Skrzypczak: 1,2. napisy SZKOŁA na jezdni, 3. odblaskowe opaski samozaciskowe rozdawane pierwszakom </i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej