*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Inteligentne mierniki prędkości przed szkołami

2009-09-02
Tak jak wcześniej informowaliśmy przed szkołami na najbardziej ruchliwych ulicach pojawiły się urządzenia do monitoringu ruchu. Na znakach drogowych zawieszone zostały wskaźniki prędkości LED zmiennej treści ze zintegrowanym radarem oraz pamięcią danych o ruchu drogowym. To inteligentne urządzenie pozwala na wyświetlanie kilku komunikatów, np. jeśli kierowca będzie jechał z dozwoloną na danej ulicy prędkością ujrzy „uśmiechniętą buźkę” , a jeśli ją przekroczy to znak A-17, („uwaga na dzieci”) na przemian z informacją o obowiązującej na danej ulicy prędkości. Kontrole wokół szkół prowadzone będą przez dwa miesiące. Dzięki informacją zgromadzonym przez urządzenia do monitoringu ruchu ZDM otrzyma informacje o natężeniu ruchu i prędkości z jaką poruszają się samochody na badanych ulicach. Inteligentne wskaźniki prędkości przed szkołami są również ważnym aspektem wychowania komunikacyjnego. Zwracają uwagę i uczą kierowców prawidłowych zachowań.Wyniki badań zostaną przekazane Komisji Bezpieczeństwa Ruchu działającej przy ZDM. Stanowić one będą bazę do dalszych działań w zakresie inżynierii ruchu. Zobacz także: www.zdm.poznan.pl/news.php?site=view&id=861<i> foto: D. Wesołowska, M. Rutkowski</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej