*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Trwa przebudowa ulicy Bułgarskiej. ZDM zakłada nową zieleń przyuliczną

2009-11-06
Ulica Bułgarska przy której znajduje się stadion miejski to jedna z kluczowych inwestycji drogowych związanych z EURO 2012. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy odcinek od ulicy Marcelińskiej do ulicy Łubieńskiej został już zrealizowany. Kierowcy mogą już korzystać z drugiego odcinka - od ulicy Łubieńskiej do ulicy Bukowskiej, aczkolwiek zakończenie inwestycji nastąpi dopiero 30 listopada 2009 roku. Obecnie, na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Bukowskiej można korzystać z poszerzonej do dwóch jezdni ulicy Bułgarskiej. W pasie drogowym powstała również ścieżka rowerowa, chodniki, nowa zieleń. Budynki mieszkalne od ruchliwej ulicy oddzielą ekrany akustyczne.Przed Zarządem Dróg Miejskich najtrudniejszy etap przebudowy ulicy Bułgarskiej – odcinek od ulicy Bukowskiej do ulicy Grunwaldzkiej. Koncepcja drogowa zakłada również przebudowę mniejszych ulic, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu miejskiego a więc Ptasiej, Wałbrzyskiej, Rumuńskiej, Węgorka oraz fragmentu ulicy Marcelińskiej na odcinku od ulicy Wałbrzyskiej do ulicy Bułgarskiej. Rozpoczęcie robót drogowych zostało zaplanowane na drugą połowę 2010 roku.Jednym z ważnych elementów przebudowy ulicy Bułgarskiej są prace związane z założeniem zieleni. Obecnie kończy się zakładanie zieleni na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Łubieńskiej. Zakres robót jest bardzo duży. Przede wszystkim należało wymienić zdegradowany grunt, w którym dominował gruz i zastąpić urodzajnym podłożem. Następnie została założona sterowana automatycznie instalacja nawadniająca w postaci linii kroplujących dozujących wodę bezpośrednio do podłoża. Sadzone są drzewa – klony w odmianie kolumnowej oraz krzewy – forsycje, irgi, śnieguliczki, ogniki i tawuły. Teren pomiędzy roślinami wyłożony zostanie zrębkami drzewnymi. Dobór gatunkowy nie jest przypadkowy. Ulicę zdobią rośliny, które zostały posadzone na ulicy Polskiej, która jest naturalnym przedłużeniem ulicy Bułgarskiej. Podobnie więc jak na ulicy Polskiej zieleń zostanie objęta intensywną pielęgnacją. Liczymy, że po dwóch latach będzie równie okazała, jak ta założona przez ZDM w 2006 roku na ul. Polskiej.W chwili obecnej rozpoczęły się prace ogrodnicze na odcinku od ulicy Łubieńskiej do ulicy Bukowskiej, gdzie trwa wymiana gruntu. Kolejnym etapem rewaloryzacji szaty roślinnej będą nowe nasadzenia drzew i krzewów. Jednocześnie, wystąpiliśmy do Wydziału Ochrony Środowiska UM o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie czterech obumarłych drzew stojących w pasie rozdziału. Uschnięte drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Łącznie, na ulicy Bułgarskiej, między ulicami Bukowską a Marcelińską posadzonych zostanie 265 drzew, 10000 krzewów i 800 bylin.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej