*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Umowa na przebudowę ulicy Bukowskiej podpisana

2009-11-10
Miło nam poinformować, że dzisiaj podpisana została umowa na „Przebudowę ulicy Bukowskiej w Poznaniu, na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta”.Wyłonione w przetargu konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. – Colas Polska sp. z o.o, przebuduje ulicę Bukowską za 84 661 671,70 złotych. Wykonawca zapewnia, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane. Ulica Bukowska stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 307. Obecnie jednopasmowa ulica Bukowska należy do najbardziej niebezpiecznych dróg w Poznaniu. W 2008 roku na ulicy Bukowskiej miało miejsce 39 wypadków, w których śmierć poniosły dwie osoby a 50 osób zostało rannych, z czego na odcinku od ulicy Prostej do granic miasta w dziewięciu wypadkach rannych zostało 15 osób. Ulica nie posiada krawężników, brakuje chodników.Zadanie obejmuje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda, oddzielonych od siebie pasem rozdziału, w których zostanie zasadzona nowa zieleń, budowę wiaduktu węzłowego przystosowanego do układu komunikacyjnego tzw. III ramy komunikacyjnej. Zostaną przebudowane skrzyżowania z ulicami: Prostą, Leśnych Skrzatów, Kopciuszka, Perzycką, Sławińską, z drogą prowadzącą do ogródków działkowych „Leśna Polana”, zaś rozbudowane zostaną skrzyżowania z ulicami Złotowską i Brzechwy. Projekt przewiduje również przebudowę włączeń do terminalu General Aviation oraz terminalu Portu Lotniczego Poznań - Ławica. Zostaną również wybudowane zjazdy, drogi dojazdowe do posesji, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe. Łącznie ZDM zmodernizuje blisko cztery kilometry ulicy. Zostaną przebudowane instalacje podziemne oraz wybudowany kanał deszczowy. W celu poprawy odprowadzania wód deszczowych wykonawca wybuduje nowy przepust na strumieniu Junikowskim oraz trzy zbiorniki retencyjne.Zmodernizowana ulica Bukowska zapewni lepszy dojazd do lotniska, stadionu miejskiego, korzystne połączenie z autostradą A2 a w przyszłości z III ramą komunikacyjną Poznania. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz obsługa komunikacyjna z pobliskimi gminami.Warto dodać, że kolejny odcinek ulicy od granicy miasta do węzła Zakrzewo o długości około pięciu kilometrów przebuduje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przez węzeł Zakrzewo przebiegać będzie zachodnia obwodnica Poznania, budowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zarząd Dróg Miejskich pozyskał dla miasta Poznania dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet II „Infrastruktura komunikacyjna”). Dotacja ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego wyniesie 19 999 410,72 zł.Termin zakończenia przebudowy ulicy Bukowskiej został zaplanowany na dzień 30 czerwca 2011 roku.<i> foto: Dyrektor ZDM Jacek Szukała podpisuje umowę na przebudowę ulicy Bukowskiej </i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej