*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Kazimierza Wielkiego

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: odcinek pomiędzy ul. Strzelecką a mostem Rocha

Charakterystyka zieleni:
Drzewa: 46szt. drzew
Krzewy: 2695 m2
Trawniki: 450 m2

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2009
Rewaloryzację zieleni wykonano w 2009 roku w ramach poprawy warunków siedliskowych drzew przyulicznych. Podczas prac poszerzono pas zieleni, w którym rosły lipy. W miejscach klepisk, gdzie nielegalnie parkowały samochody, wprowadzono cieniolubne rośliny okrywowe. Na łuku ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Mostową dokonano pielęgnacyjnej wycinki gęstych pochylonych niebezpiecznie samosiewów, krótkowiecznego kruchego klona jesionolistnego. W miejscach wolnych od sieci uzbrojenia podziemnego posadzono klony polne i świdośliwę wraz z roślinnością okrywową (bluszcz, śnieguliczka i irga). Całość terenów zieleni podlega intensywnej pielęgnacji. Rewaloryzacja obejmowała równocześnie ul. św. Marii Magdaleny, Cegielskiego, Strzelecką i część ul. Krakowskiej.


Dowiedz się więcej