*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Kościuszki

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: centrum Miasta, odcinek pomiędzy ul. Solną a ul. Fredry

Charakterystyka zieleni
Drzewa: 28 szt. (młode)
Specyfika projektu: zieleń

Realizacja (rok): 2010, 2012, 2013
Rekonstrukcja drzewostanu w pasie drogowym ul. Kościuszki była prowadzona na przestrzeni ostatnich lat, z uwzględnieniem zmiany gatunku drzew. Rosnące kasztanowce na odcinku pomiędzy ul. Solną a ul. Fredry w obecnych warunkach silnie zurbanizowanej przestrzeni o niekorzystnych warunkach glebowych (zasolenie gleby), nie sprawdzają się na terenach miejskich. W związku z tym wprowadzono klony polne ‘Elsrijk’, który zdecydowanie lepiej rosną w trudnych warunkach środowiskowych. Standardowo drzewa w tzw. misach zostały wyposażone w system napowietrzająco-nawadniający. Wraz z wprowadzeniem nowych drzew na tym odcinku dokonano korekt z zakresie normatywów miejsc postojowych.


Dowiedz się więcej