*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Marii Magdaleny

Marii Magdaleny

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: odcinek pomiędzy ul. Garbary i ul. Mostową

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
(wspólna dla ul. Cegielskiego i ul. Marii Magdaleny)
Drzewa: 74 szt. drzew
Krzewy: 1580 m2

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2009
Rewaloryzację wykonano w 2009r. w ramach programu poprawa warunków siedliskowych drzew przyulicznych. Przed zmianami w części terenu zieleni pomiędzy starodrzewem parkowały równolegle do jezdni samochody (nie było ani chodnika ani miejsc postojowych). Dlatego też, prace związane z rewaloryzacją zieleni były połączone z budową chodnika i miejsc postojowych oraz remontem części nawierzchni. W ramach poprawy warunków siedliskowych powiększono tzw. misy dla drzew. Wąski pas zieleni ze starodrzewem został poszerzony dzięki przesunięciu chodnika w stronę posesji sąsiednich. Powierzchnię w misach oraz w pasie zieleni pod drzewami obsadzono roślinnością okrywową, a następnie wyściełano zrębkami. Wszystkie fragmenty terenów zieleni zostały odgrodzone słupkami uniemożliwiającymi wjeżdżanie bezpośrednio pod pnie drzew. Brakujący starodrzew uzupełniono nowym gatunkiem drzewa (platanami klonolistnymi). Całość objęta jest intensywną pielęgnacją. Rewaloryzacja obejmowała równocześnie ul. Kazimierza Wielkiego, Cegielskiego, Strzelecką i część ul. Krakowskiej


Dowiedz się więcej