*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Cegielskiego

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: odcinek pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. św. Marii Magdaleny

Charakterystyka zieleni:(wspólna dla ul. Cegielskiego i ul. św. Marii Magdaleny)
Drzewa: 74szt. drzew
Krzewy: 1580 m2

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2009
Nową szatę roślinną wprowadzono podczas rewaloryzacji w 2009 roku, w ramach poprawy warunków siedliskowych drzew przyulicznych. Wąski pas zieleni przy starodrzewie został poszerzony dzięki przesunięciu chodnika w stronę ogrodzenia szkolnego. Drzewa podsadzono roślinami okrywowymi, uzupełniono szpaler klonów pospolitych klonami polnymi. Pobocze wschodnie z częściowo zadeptanym trawnikiem zlokalizowanym przy parkingu, wyposażono w opaskę chodnikową umożliwiającą jednocześnie dojście od miejsca postojowego na chodnik oraz separatory uniemożliwiające dewastację zieleni poprzez zbyt bliskie podjeżdżanie samochodów. Trawnik zastąpiono roślinnością okrywową. Rewaloryzacja obejmowała równocześnie ul. św. Marii Magdaleny, Kazimierza Wielkiego, Strzelecką i część ul. Krakowskiej. Całość objęta jest intensywną pielęgnacją.


Dowiedz się więcej