*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Dworcowa

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: centrum Miasta, Stare Miasto

Charakterystyka zieleni
Drzewa: 16 szt. (młode) zieleń w donicach i gazonach
Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2012
Podejmując prace polegające na rekonstrukcji drzewostanu w tym obszarze, zadecydowano o zmianie gatunkowej drzew. Rosnące na tej ulicy jarzęby pospolite, nie sprawdziły się w trudnych warunkach pasa drogowego. Sukcesywnie zamierały. Dlatego posadzono odporniejsze na niekorzystne warunki środowiskowe (silną antropopresję gleb), klony polne w odmianie ‘Elsrijk’. Zadanie to było powiązane z remontem nawierzchni oraz wprowadzeniem normatywów dla miejsc postojowych. Poprzednie działania na tej ulicy polegały na wprowadzeniu zieleni w donicach i gazonach, w miejscach gdzie ze względu na duże zagęszczenie sieci uzbrojenia podziemnego, nie było możliwe sadzenie drzew w gruncie. Posadzenie drzew i remont nawierzchni w tym obszarze były kluczowe dla wizerunku miasta, mając na względzie zbliżające się Mistrzostwa Euro 2012.


Dowiedz się więcej