*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Strusia

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja:śródmieście, ulica Strusia oraz skwer na narożniku ul. Głogowskiej i ul. Strusia

Charakterystyka zieleni
Drzewa:6 szt. Krzewy:55 m2
Specyfika projektu: zieleń i mała architektura

Realizacja (rok): 2014
Prace w zakresie rewaloryzacji zieleni i wprowadzenia elementów małej architektury na terenie niewielkiego skweru na narożniku przy ul. Strusia i ul. Głogowskiej były prowadzone w I etapie, w oparciu o konkurs na projekt koncepcyjny pn.: „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią ul. Głogowskiej na odcinku od Mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego w Poznaniu”. W ulicy Strusia przystąpiono również do odtworzenia drzewostanu. Prace wykonano w I etapie.


Dowiedz się więcej