*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Materiały do pobrania

Gra edukacyjna.

Seminarium edukacyjne Zieleń w mieście -Kielce Kwiecień 2015

Zieleń przyuliczna Poznania - problemy, porażki i sukcesy- prezentacja skrócona

Seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa - "ZIELEŃ DLA MIAST, MIASTA DLA ZIELENI" Poznań Gardenia LUTY 2015

Ochrona przeciwsolna roślinności w poznańskich pasach drogowych- prezentacja skrócona

Komisja Dialogu Społecznego ( KDO) przy Wydziale Ochrony środowiska UMP, w dniu 06.05.2015 r

Zieleń przyuliczna Poznania - prezentacja skrócona


Dowiedz się więcej