*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Inne projekty

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu korzysta nie tylko z unijnego dofinansowania, ale także z innych środków pomocowych. Prezentujemy przedsięwzięcia, które uzyskały wsparcie w ramach Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi na naszej stronie informacjami.Dowiedz się więcej