*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Inżynieria ruchu Zapytania ofertowe

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Postępowanie na wybór wykonawcy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC GARBARY - ESTKOWSKIEGO W POZNANIU
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, tel 61 6465 459
aszymanowski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC GARBARY - ESTKOWSKIEGO W POZNANIU
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.08.2017 r.
Wymagane wadium:
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
w załączniku który jest do pobrania poprzez link www.zdm.poznan.pl w komórce ogłoszenia pn. "Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia";. W przypadku problemów zaleca się użycie innej przeglądarki.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.26.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 30 czerwca 2017 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-06-30, godz 08:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: Siedziba ZDM, Wilczak 17, 30 czerwiec 2017 10:00
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Postępowanie na wybór wykonawcy na pełnienie obowiązków
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Wydział Sterowania Ruchem ZDM, tel 61 6465 461
asmigielski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi - dla zadań 1,2,3.
Zadanie 1 - Pułaskiego - Wielkopolska - Nowowiejskiego
Zadanie 2 - Słowiańska - Murawa
Zadanie 3 - Słowiańska - Wilczak
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw Poznań
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.07.2017 r.
Wymagane wadium:
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W załączniku który jest do pobrania poprzez link www.zdm.poznan.pl w komórce ogłoszenia pn. "Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia". W przypadku problemów zaleca się użycie innej przeglądarki.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.25.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 30.06.2017 8:00
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-06-30, godz 08:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: Siedziba ZDM, Wilczak 17, 30 czerwca 2017 10:00


Dowiedz się więcej