*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Jak załatwić sprawę

Informujemy, że zadania organu zarządzającego ruchem od 1 stycznia 2015 r. wykonuje Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu w Wydziale Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 15 20, fax. 61 878 15 29, e-mail: mir@um.poznan.pl
Prowadzone przez Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu sprawy opisane są na stronie internetowej UMP


Wykaz spraw prowadzonych przez ZDM

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego/stoiska promocyjnego więcej »
Opiniowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu więcej »
Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód: w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg dla szkody zaistniałej od 01.01.2014 r.. więcej »
Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód: w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg dla szkody zaistniałej do 31.12.2012r więcej »
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem handlu i reklam) więcej »
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych więcej »
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych więcej »
Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B1 (zakaz ruchu) więcej »
Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B5 (zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej większej niż dopuszczają znaki) więcej »
Wydanie identyfikatora dla mieszkańców stref parkowania więcej »
Wydanie identyfikatora dla osób niepełnosprawnych więcej »
Wydanie ulgowej karty abonamentowej (25%) w strefie parkowania więcej »
Wydanie ulgowej karty abonamentowej (50%) w strefie parkowania więcej »
Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty więcej »
Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty inwalidzkiej więcej »
Zastrzeżenie miejsca postojowego - koperty dla dostaw więcej »
Wydanie identyfikatora dla kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r więcej »
Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych więcej »
Wniosek o korzystanie z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Chwaliszewo więcej »
Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów zwolnionych z opłaty na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 j.t. ze zm.) więcej »
Udostępnienie informacji publicznej więcej »
Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej więcej »
Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych więcej »
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego więcej »
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego więcej »
Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Część I - Warunki odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi publicznej więcej »
Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. II - dot. pojazdów dla których wydano dyspozycję usunięcia a następnie odstąpiono od ich usunięcia ze wzgl. na ustanie przyczyny więcej »
Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym tzw."wraki" więcej »
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania zadań własnych Miasta Poznania w zakresie informowania, promocji, konsultacji społecznych prowadzonych i finansowanych w całości z budżetu Miasta Poznania więcej »
Wniosek o wyrażenie zgody lub wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę/przesadzenie drzew/krzewów z pasa drogowego. więcej »


Dowiedz się więcej