*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zastrzeżenie miejsca postojowego - koperty dla dostaw

drukuj
Wymagane dokumenty: Wniosek.
- wniosek
• Aktualny dokument rejestrowy firmy, a w przypadku gdy w dokumencie nie wskazano jej lokalizacji poświadczona przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklaracja NIP – 2 lub NIP C (dla koperty we wskazanej lokalizacji),
• Aktualny dokument rejestrowy firmy (dla koperty w dowolnej lokalizacji),
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9,
w godzinach od 8.00 do 18.00.
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70,
e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl
Opłaty: Zastrzeżenie miejsca postojowego w SPP oraz wydanie identyfikatora kopert/y:
1) W lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności, w trybie zastrzeżenia postoju 15 minutowego przez okres 7 dni w tygodniu,
płatny 120,00 zł na 6 m – cy za 1 miejsce postojowe.
2) W dowolnej lokalizacji, w trybie zastrzeżenia postoju 15 minutowego przez okres 7 dni w tygodniu, płatny 300,00 zł na 6 m – cy.
(Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.)
Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Podstawa prawna: Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art.13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, j.t.).
Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Mapka koperty dla dostaw: - Mapka
Inne informacje: 1.Wydany identyfikator obowiązuje wyłącznie na kopertę z numerem wskazanym we wniosku oraz identyfikatorze.
2.Identyfikator na kopertę dla dostaw w dowolnej lokalizacji, obowiązuje wyłącznie na oznakowanych kopertach dla dostaw. Oznacza to, że kierowca nie może zaparkować na innym zastrzeżonym miejscu postojowym jak np. koperty komercyjne czy koperty inwalidzkie."
więcej <


Dowiedz się więcej