*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty

drukuj
Wymagane dokumenty: Wniosek oraz 1 mapka sytuacyjna z proponowaną lokalizacją - koperty.
- wniosek-koperty komercyjne
kopia dowodu osobistego (w przypadku zastrzeżenie miejsca dla osoby prywatnej
lub dokumenty rejestrowe firmy (NIP, Regon, KRS lub wypis z działalności gospodarczej, umowa spółki - w przypadku zastrzeżenia koperty przez firmę)
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70,
e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl
Opłaty: W obszarze SPP:
1) 600,00 zł na miesiąc za zastrzeżenie miejsca postojowego od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-18.00
2) 800,00 zł na miesiąc za zastrzeżenie całodobowe miejsca postojowego (7 dni w tygodniu)
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
Poza obszarem SPP:
3) 400,00 zł na miesiąc - w obszarze śródmiejskim poza SPP – za zastrzeżenie całodobowe miejsca postojowego
4) 200,00 zł na miesiąc – w obszarze peryferyjnym poza SPP – za zastrzeżenie całodobowe miejsca postojowego
stawki opłat
Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440, j.t.). Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Podstawa prawna: Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, j.t.).
Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <


Dowiedz się więcej