Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
System Informacji Miejskiej
Drogi publiczne
w administracji ZDM
Oświetlenie uliczne
w administracji ZDM
Program budowy
dróg lokalnych
Obiekty inżynierskie dostosowane
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Zieleń przyuliczna
Współdziałanie
z mieszkańcami
Katalog Nawierzchni Chodników Poznania Etap I- Stare Miasto-Centrum
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
2016-02-10
Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Poznańskiej
Informujemy, iż w dniu 05.02.2016r., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, wykaz nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej na dzierżawę w okresie: od 01.04.2016 – 31.07.2016 w trybie przetargowym: - Obręb Jeżyce, arkusz 11 działki: ...
więcej >
2016-02-09
Miejski Inżynier Ruchu informuje o zatwierdzeniu następujących czasowych zmian w organizacji ruchu: W dniach od 10 do 12 lutego, w związku z budową przyłącza energetycznego, wygrodzony zostanie odcinek chodnika po północnej stronie ul. Wołczyńskiej w rejonie wlotu ul. Pasterskiej. Ruch pieszych zostanie skierowany przejściami tymczasowymi na południową stronę ul. Wołczyńskiej. Nie...
więcej >
2016-02-08
Informacje o utrudnieniach w ruchu na ulicach Hezjoda, Sierocej i Siemiradzkiego
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że najbliższych dniach wprowadzone zostaną następujące czasowe zmiany w organizacji ruchu: W dniach od 10 lutego do 29 maja, w związku z budową zatok postojowych i chodnika na ul. Hezjoda, wystąpią niewielkie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na kolejnych odcinkach od ul. Literackiej do Szkoły Podstawowej...
więcej >
2016-02-05
Ruszają konsultacje trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej
Dziś ruszają konsultacje trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej – ronda Skubiszewskiego do Kaponiery. Projekt jest dostępny na stronie ZDM. Uwagi można zgłaszać do końca lutego 2016 r. Odcinek objęty projektowaniem ma cztery kilometry długości. Po stronie zachodniej łączy się z istniejącą drogą rowerową prowadzącą do Junikowa. Po drugiej stronie doprowadza...
więcej >
2016-02-05
Prace na ulicach: Rubież, Pomarańczowej, Torowej i Roślinnej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że najbliższych dniach wprowadzone zostaną następujące czasowe zmiany w organizacji ruchu: W dniach od 8 do 29 lutego, w związku z budową kanalizacji sanitarnej, wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na ulicy Rubież na odcinku od ul. Migdałowej do Pomarańczowej oraz na części ul. Pomarańczowej. Prędkość...
więcej >
2016-02-03
Utrudnienia na chodnikach przy ul. Zawady i Czarnieckiego
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 4 do 11 lutego br. wystąpią niewielkie utrudnienia w ruchu na pieszojezdni wzdłuż ulicy Zawady. W związku z budową zjazdu do posesji przy ul. Zawady 35 nastąpi zwężenie pieszojezdni w pobliżu wjazdu od strony skrzyżowania z ul. Główną, a na pieszojezdni wprowadzony...
więcej >
2016-02-01
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na placu Wolności
Przedstawiamy Państwu dwie niezależne koncepcje zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z wprowadzaniem strefy TEMPO 30 w ścisłym centrum miasta. Zmiany te mają na celu dostosowanie istniejącej na północnej nitce placu Wolności organizacji ruchu do zmian, które zaszły w związku z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej przy hotelu Rzymskim. Mają być również...
więcej >
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl