Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
System Informacji Miejskiej
Drogi publiczne
w administracji ZDM
Oświetlenie uliczne
w administracji ZDM
Program budowy
dróg lokalnych
Obiekty inżynierskie dostosowane
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Zieleń przyuliczna
Współdziałanie
z mieszkańcami
Katalog Nawierzchni Chodników Poznania Etap I- Stare Miasto-Centrum
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
2005-04-02
Odszkodowania na mocy ustawy z dnia 13 paĹşdziernika 1998 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 wraz z późniejszymi zmianami)
Art. 73. 1. Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1...
więcej >
2005-04-02
Pasy ostrzegawcze dla osĂłb niewidomych
Z inicjatywy Zarządu Dróg Miejskich po raz pierwszy w Polsce, na placu Cyryla Ratajskiego pojawiły się specjalne pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych. Wydział Utrzymania Dróg ZDM zaproponował producentowi pasów, aby wykonał nieodpłatnie to przejście. Lokalizacja nie była przypadkowa. Drogowcy wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych wytypowali przejście...
więcej >
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl