Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
System Informacji Miejskiej
Drogi publiczne
w administracji ZDM
Oświetlenie uliczne
w administracji ZDM
Program budowy
dróg lokalnych
Obiekty inżynierskie dostosowane
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Zieleń przyuliczna
Współdziałanie
z mieszkańcami
Katalog Nawierzchni Chodników Poznania Etap I- Stare Miasto-Centrum
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
2009-02-24
Układnie szyn na Winogradach
We wrześniu 2008 roku rozpoczęła się przebudowa ulicy Winogrady. Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm: TORPOL sp. z o.o. (lider konsorcjum), FEROCO SA, Podhorecki i Elmont – Kostrzyn Wlkp. sp. z o.o, które za kwotę 100597869,75 zł zmodernizuję ulicę.
Prace toczą się na całej długości ulicy: od ulicy Szelągowskiej...
więcej >
2009-02-20
Zimowe utrzymanie ulic
Dla skonstruowania systemu zimowego utrzymania jezdni pogrupowano ulice miasta Poznania w trzy sieci:
- sieć jezdni o strategicznym znaczeniu komunikacyjnym,
- sieć jezdni o podstawowym znaczeniu komunikacyjnym,
- sieć jezdni o lokalnym znaczeniu komunikacyjnym.
Istotą podziału jest dostosowanie systemu do uwarunkowań wynikających z:
- wielkości potencjału sprzętowego jaki zadeklarowały firmy mogące wykonywać zadanie,
- wymagań określonych...
więcej >
2009-02-19
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na ulicach Dąbrowskiego i Hetmańskiej
Informujemy, że w dniach 19 - 20 lutego, tj. w czwartek i piątek, wystąpią utrudnienia w ruchu spowodowane koniecznością regulacji wysokowościowej włazów kanalizacji deszczowej. Utrudnienia będą miały miejsce na południowej jezdni ulicy Dąbrowskiego na wysokości ulicy Łobżenickiej oraz na północnej jezdni ulicy Hetmańskiej na odcinku między Drogą Dębińską a ulicą...
więcej >
2009-02-18
Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na ulicy Ĺťniwnej
Informujemy, że w dniach 20- 21 lutego, tj. od piątku, od godziny 5.00 do soboty, do godziny 15.00 niemożliwy będzie wjazd i wyjazd z ulicy Żniwnej w ulicę Winogrady. Dojazd do posesji na ulicy Żniwnej, mieszczących się na odcinku między ulicami Bastionową a Winogrady odbywać się będzie od strony ulicy...
więcej >
2009-02-17
Uwaga kierowcy! 18-19 lutego utrudnienia na ul. Mostowej
Pragniemy poinformować, że w związku z remontem balkonów w kamienicy przy ul. Mostowej 2 konieczne będą zmiany w organizacji ruchu. 18 i 19 lutego br. kierowcy korzystający ze Strefy Płatnego Parkowania na ul. Mostowej w związku z przeprowadzanymi pracami nie będą mogli korzystać z miejsc postojowych na długości posesji. To...
więcej >
2009-02-16
Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Winogrady
Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót kanalizacyjnych przy budowie ulicy Winogrady konieczne będzie zamknięcie od 17 lutego od godz. 5.00 do 30 maja br. ulicy Gromadzkiej (od strony ul. Winogrady). Wjazd i wyjazd w ul. Gromadzką możliwy będzie wyłącznie od ul. Sołtysiej. Zamknięty zostanie wyjazd z ulicy Gromadzkiej w...
więcej >
2009-02-13
Przetarg na projekt Kaponiery ogłoszony
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie prac projektowych układu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta, na odcinku od mostu Teatralnego do mostu Dworcowego.
Zakres prac projektowych jest bardzo duży. Projekt musi uwzględnić rozbiórkę i wybudowanie nowej konstrukcji wsporczej, remont i przebudowę przejścia podziemnego pod rondem, remont mostu Uniwersyteckiego, przebudowę i...
więcej >
2009-02-11
Uwaga kierowcy! Od 12 lutego zamknięte będą wjazd i dojazd do ulicy Za Cytadelą od ulicy Winogrady
Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w dniu 12 lutego, od godziny 5.00, zamknięte zostaną wyjazd i dojazd do ulicy Za Cytadelą od strony ulicy Winogrady, w rejonie ulic Pszczelnej i Warzywnej.
Zmiana w organizacji ruchu obowiązywać będzie do 22 lutego. Do tego czasu wjazd i wyjazd z ulicy Za Cytadelą...
więcej >
2009-02-11
Zakończył się montaż tablic kierunkowych do Autostrady A2
Zarząd Dróg Miejskich zakończył montaż tablic kierunkowych do autostrady A2 oraz do miejscowości docelowych na drogach krajowych nr 5 i 11, które przebiegają przez Poznań. Wymiana rozpoczęła się w 2005 roku. Drogowskazy pokryte są folią drugiej generacji, które są lepiej widoczne również po zapadnięciu mroku. Dodatkowe tablice stanęły w miejscach,...
więcej >
2009-02-10
Przebudowa ulicy Głogowskiej
W grudniu 2007 roku zakończyła się modernizacja odcinka wiadukt Górczyński – ulica Rawicka, od maja 2008 jeździmy po odcinku od strumienia Junikowskiego do Autostrady A2. Do zakończenia przebudowy ulicy Głogowskiej pozostał ostatni, najtrudniejszy do realizacji, odcinek od strumienia Junikowskiego do ulicy Rawickiej. Prace na zlecenie ZDM wykonuje firma „Eurovia”.
Gotowa...
więcej >
2009-02-06
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na poznańskich ulicach
Informujemy, że w związku z montażem sieci cieplnej na zlecenie firmy Dalkia Poznań wystąpią utrudnienie w ruchu polegające na zwężaniu jezdni na następujących ulicach:
- Czartoria od 9 do 20 lutego br.
- Tylne Chwaliszewo od 23 do 28 lutego br.
- Chwaliszewo od 6 do 8 marca oraz od 13 do...
więcej >
2009-02-03
Utrudnienia w ruchu na ulicy Arcybiskupa A. Baraniaka związane z inwestycją prowadzoną przez Galerię Malta
Pragniemy poinformować, że w dniu 4 lutego br. firma WOMAR z Rybnika na zlecenie Galerii Handlowej Malta rozpoczyna prace przygotowawcze związane z budową ekranu akustycznego na ul. Arcybiskupa A. Baraniaka. Prace rozpoczną się na chodniku przy posesji nr 73 i będą prowadzone na odcinku ponad 50 metrów, do skrzyżowania z...
więcej >
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl